จัมปาศรี ยูไนเต็ด เสริมศิริมงคล เชิญ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) นั่งตำแหน่งปรึกษากิตติมศักดิ์

 

 

จัมปาศรี ยูไนเต็ด ทีมในระดับอเมเจอร์ลีก มีแนวคิดการบูรณาการ ทั้งวัฒนธรรม กีฬา และการศึกษาเข้าด้วยกัน เชิญ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) นั่งตำแหน่งปรึกษากิตติมศักดิ์

 

ทั้งนี้ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) หรือ ที่รู้จักกันดีทั่วไปในนาม "พระมหาสมปอง" พระชื่อดังจากวัดสร้อยทอง เป็นพระนักเทศน์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งของเมืองไทย พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักบรรยายธรรมที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นนักเขียนที่ผลิตผลงาน และหนังสือออกมามากมาย มาช่วยสนับสนุน ให้คำแนะนำ และสร้างกำลังใจ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับ จัมปาศรี ยูไนเต็ด