สัปดาห์ คู่ที่ วัน เวลา ทีมเหย้า ผล ทีมเยือน สนามแข่งขัน
1 1 เสาร์ 15-ก.พ. 18:30 ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี  4-0 อ่างทอง เอฟซี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
1 2 เสาร์ 15-ก.พ. 16:00 กำแพงเพชร เอฟซี  1-0 ลำพูน วอริเออร์ ชากังราว ริมปิง
1 3 เสาร์ 15-ก.พ. 18:00 วัดโบสถ์ซิตี้  1-1 เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด อบจ.พิจิตร
1 4 อาทิตย์ 16-ก.พ. 16:00 จามจุรียูไนเต็ด  4-2 เมืองเลย ยูไนเต็ด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 5 อาทิตย์ 16-ก.พ. 16:00 เชียงราย ซิตี้  1-0 อุบล ครัวนภัส เอฟซี จังหวัดเชียงราย
1 6 อาทิตย์ 16-ก.พ. 18:00 สระแก้ว เอฟซี  2-2 อยุธยา เอฟซี อบจ.สระแก้ว
2 7 เสาร์ 29-ก.พ. 16:00 บางปะอิน อยุธยา เอฟซี   เชียงราย ซิตี้ รร.บางปะอิน
2 8 เสาร์ 29-ก.พ. 16:00 อุบล ครัวนภัส เอฟซี   กำแพงเพชร เอฟซี รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
2 9 เสาร์ 29-ก.พ. 16:00 เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด   สระแก้ว เอฟซี จังหวัดกาญจนบุรี(กลีบบัว)
2 10 อาทิตย์ 1-มี.ค. 18:00 อ่างทอง เอฟซี   วัดโบสถ์ ซิตี้ อบจ.อ่างทอง
2 11 อาทิตย์ 1-มี.ค. 18:00 ลำพูน วอริเออร์   จามจุรี ยูไนเต็ด อบจ.ลำพูน (แม่กวง)
2 12 อาทิตย์ 1-มี.ค. 16:00 เมืองเลย ยูไนเต็ด   ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี เลย ริเวอร์ไซด์
3 13 เสาร์ 7-มี.ค. 16:00 จามจุรียูไนเต็ด   กำแพงเพชร เอฟซี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 14 เสาร์ 7-มี.ค. 18:00 สระแก้ว เอฟซี   อ่างทอง เอฟซี อบจ.สระแก้ว
3 15 เสาร์ 7-มี.ค. 18:00 วัดโบสถ์ซิตี้   ลำพูน วอริเออร์ อบจ.พิจิตร
3 16 อาทิตย์ 8-ม.ค. 16:00 อยุธยา เอฟซี   เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด รร.อุดมศิลป์วิทยา
3 17 อาทิตย์ 8-ม.ค. 18:30 ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี   อุบล ครัวนภัส เอฟซี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
3 18 อาทิตย์ 8-ม.ค. 17:00 เชียงราย ซิตี้   เมืองเลย ยูไนเต็ด จังหวัดเชียงราย
4 19 เสาร์ 14-มี.ค. 18:00 อ่างทอง เอฟซี   อยุธยา เอฟซี อบจ.อ่างทอง
4 20 เสาร์ 14-มี.ค. 18:00 ลำพูน วอริเออร์   สระแก้ว เอฟซี อบจ.ลำพูน (แม่กวง)
4 21 เสาร์ 14-มี.ค. 16:00 กำแพงเพชร เอฟซี   ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี ชากังราว ริมปิง
4 22 อาทิตย์ 15-มี.ค. 16:00 อุบล ครัวนภัส เอฟซี   จามจุรียูไนเต็ด รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
4 23 อาทิตย์ 15-มี.ค. 16:00 เมืองเลย ยูไนเต็ด   วัดโบสถ์ซิตี้ เลย ริเวอร์ไซด์
4 24 อาทิตย์ 15-มี.ค. 16:00 เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด   เชียงราย ซิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี(กลีบบัว)
5 25 เสาร์ 28-มี.ค. 16:00 จามจุรียูไนเต็ด   ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 26 เสาร์ 28-มี.ค. 17:00 เชียงราย ซิตี้   อ่างทอง เอฟซี จังหวัดเชียงราย
5 27 เสาร์ 28-มี.ค. 18:00 วัดโบสถ์ซิตี้   อุบล ครัวนภัส เอฟซี อบจ.พิจิตร
5 28 อาทิตย์ 29-มี.ค. 16:00 อยุธยา เอฟซี   เมืองเลย ยูไนเต็ด รร.อุดมศิลป์วิทยา
5 29 อาทิตย์ 29-มี.ค. 16:00 เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด   ลำพูน วอริเออร์ จังหวัดกาญจนบุรี(กลีบบัว)
5 30 อาทิตย์ 29-มี.ค. 18:00 สระแก้ว เอฟซี   กำแพงเพชร เอฟซี อบจ.สระแก้ว
6 31 เสาร์ 4-เม.ย. 18:00 ลำพูน วอริเออร์   อยุธยา เอฟซี อบจ.ลำพูน (แม่กวง)
6 32 เสาร์ 4-เม.ย. 16:00 อุบล ครัวนภัส เอฟซี   สระแก้ว เอฟซี รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
6 33 เสาร์ 4-เม.ย. 16:00 กำแพงเพชร เอฟซี   เชียงราย ซิตี้ ชากังราว ริมปิง
6 34 อาทิตย์ 5-เม.ย. 18:00 อ่างทอง เอฟซี   จามจุรียูไนเต็ด อบจ.อ่างทอง
6 35 อาทิตย์ 5-เม.ย. 18:30 ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี   วัดโบสถ์ซิตี้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
6 36 อาทิตย์ 5-เม.ย. 16:00 เมืองเลย ยูไนเต็ด   เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด เลย ริเวอร์ไซด์
7 37 เสาร์ 18-เม.ย. 16:00 อยุธยา เอฟซี   อุบล ครัวนภัส เอฟซี รร.อุดมศิลป์วิทยา
7 38 เสาร์ 18-เม.ย. 17:00 เชียงราย ซิตี้   จามจุรียูไนเต็ด จังหวัดเชียงราย
7 39 เสาร์ 18-เม.ย. 18:00 สระแก้ว เอฟซี   ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี อบจ.สระแก้ว
7 40 อาทิตย์ 19-เม.ย. 18:00 ลำพูน วอริเออร์   เมืองเลย ยูไนเต็ด อบจ.ลำพูน (แม่กวง)
7 41 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด   อ่างทอง เอฟซี จังหวัดกาญจนบุรี(กลีบบัว)
7 42 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 วัดโบสถ์ซิตี้   กำแพงเพชร เอฟซี สนามกีฬา อบจ.พิษณุโลก
8 43 เสาร์ 25-เม.ย. 17:00 เชียงราย ซิตี้   วัดโบสถ์ซิตี้ จังหวัดเชียงราย
8 44 เสาร์ 25-เม.ย. 16:00 กำแพงเพชร เอฟซี   เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด ชากังราว ริมปิง
8 45 เสาร์ 25-เม.ย. 16:00 เมืองเลย ยูไนเต็ด   อุบล ครัวนภัส เอฟซี เลย ริเวอร์ไซด์
8 46 อาทิตย์ 26-เม.ย. 18:00 อ่างทอง เอฟซี   ลำพูน วอริเออร์ อบจ.อ่างทอง
8 47 อาทิตย์ 26-เม.ย. 18:30 ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี   อยุธยา เอฟซี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
8 48 อาทิตย์ 26-เม.ย. 16:00 จามจุรียูไนเต็ด   สระแก้ว เอฟซี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 49 เสาร์ 2-พ.ค. 16:00 อยุธยา เอฟซี   จามจุรียูไนเต็ด รร.อุดมศิลป์วิทยา
9 50 เสาร์ 2-พ.ค. 16:00 เมืองเลย ยูไนเต็ด   กำแพงเพชร เอฟซี เลย ริเวอร์ไซด์
9 51 เสาร์ 2-พ.ค. 16:00 เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด   ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี จังหวัดกาญจนบุรี(กลีบบัว)
9 52 อาทิตย์ 3-พ.ค. 18:00 ลำพูน วอริเออร์   เชียงราย ซิตี้ อบจ.ลำพูน (แม่กวง)
9 53 อาทิตย์ 3-พ.ค. 16:00 อุบล ครัวนภัส เอฟซี   อ่างทอง เอฟซี รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
9 54 อาทิตย์ 3-พ.ค. 16:00 วัดโบสถ์ซิตี้   สระแก้ว เอฟซี สนามกีฬา อบจ.พิษณุโลก
10 55 เสาร์ 9-พ.ค. 18:00 อ่างทอง เอฟซี   เมืองเลย ยูไนเต็ด อบจ.อ่างทอง
10 56 เสาร์ 9-พ.ค. 16:00 จามจุรียูไนเต็ด   วัดโบสถ์ซิตี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 57 เสาร์ 9-พ.ค. 18:00 สระแก้ว เอฟซี   เชียงราย ซิตี้ อบจ.สระแก้ว
10 58 อาทิตย์ 10-พ.ค. 18:30 ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี   ลำพูน วอริเออร์ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
10 59 อาทิตย์ 10-พ.ค. 16:00 อุบล ครัวนภัส เอฟซี   เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
10 60 อาทิตย์ 10-พ.ค. 16:00 กำแพงเพชร เอฟซี   อยุธยา เอฟซี ชากังราว ริมปิง
11 61 เสาร์ 16-พ.ค. 16:00 อยุธยา เอฟซี   วัดโบสถ์ซิตี้ รร.อุดมศิลป์วิทยา
11 62 เสาร์ 16-พ.ค. 18:00 ลำพูน วอริเออร์   อุบล ครัวนภัส เอฟซี อบจ.ลำพูน (แม่กวง)
11 63 เสาร์ 16-พ.ค. 16:00 เมืองเลย ยูไนเต็ด   สระแก้ว เอฟซี เลย ริเวอร์ไซด์
11 64 อาทิตย์ 17-พ.ค. 18:00 อ่างทอง เอฟซี   กำแพงเพชร เอฟซี อบจ.อ่างทอง
11 65 อาทิตย์ 17-พ.ค. 17:00 เชียงราย ซิตี้   ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี จังหวัดเชียงราย
11 66 อาทิตย์ 17-พ.ค. 16:00 เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด   จามจุรียูไนเต็ด จังหวัดกาญจนบุรี(กลีบบัว)
12 67 เสาร์ 20-มิ.ย. 18:30 ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี   เมืองเลย ยูไนเต็ด เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
12 68 เสาร์ 20-มิ.ย. 16:00 จามจุรียูไนเต็ด   ลำพูน วอริเออร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 69 เสาร์ 20-มิ.ย. 18:00 สระแก้ว เอฟซี   เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด อบจ.สระแก้ว
12 70 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 17:00 เชียงราย ซิตี้   อยุธยา เอฟซี จังหวัดเชียงราย
12 71 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 16:00 กำแพงเพชร เอฟซี   อุบล ครัวนภัส เอฟซี ชากังราว ริมปิง
12 72 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 16:00 วัดโบสถ์ซิตี้   อ่างทอง เอฟซี สนามกีฬา อบจ.พิษณุโลก
13 73 เสาร์ 27-มิ.ย. 18:00 อ่างทอง เอฟซี   สระแก้ว เอฟซี อบจ.อ่างทอง
13 74 เสาร์ 27-มิ.ย. 16:00 กำแพงเพชร เอฟซี   จามจุรียูไนเต็ด ชากังราว ริมปิง
13 75 เสาร์ 27-มิ.ย. 16:00 เมืองเลย ยูไนเต็ด   เชียงราย ซิตี้ เลย ริเวอร์ไซด์
13 76 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 18:00 ลำพูน วอริเออร์   วัดโบสถ์ซิตี้ อบจ.ลำพูน (แม่กวง)
13 77 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 16:00 อุบล ครัวนภัส เอฟซี   ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
13 78 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 16:00 เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด   อยุธยา เอฟซี จังหวัดกาญจนบุรี(กลีบบัว)
14 79 เสาร์ 4-ก.ค. 16:00 จามจุรียูไนเต็ด   อุบล ครัวนภัส เอฟซี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 80 เสาร์ 4-ก.ค. 17:00 เชียงราย ซิตี้   เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด จังหวัดเชียงราย
14 81 เสาร์ 4-ก.ค. 18:00 สระแก้ว เอฟซี   ลำพูน วอริเออร์ อบจ.สระแก้ว
14 82 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:00 อยุธยา เอฟซี   อ่างทอง เอฟซี รร.อุดมศิลป์วิทยา
14 83 อาทิตย์ 5-ก.ค. 18:30 ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี   กำแพงเพชร เอฟซี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
14 84 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:00 วัดโบสถ์ซิตี้   เมืองเลย ยูไนเต็ด สนามกีฬา อบจ.พิษณุโลก
15 85 เสาร์ 11-ก.ค. 18:00 อ่างทอง เอฟซี   เชียงราย ซิตี้ อบจ.อ่างทอง
15 86 เสาร์ 11-ก.ค. 18:30 ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี   จามจุรียูไนเต็ด เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
15 87 เสาร์ 11-ก.ค. 18:00 ลำพูน วอริเออร์   เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด อบจ.ลำพูน (แม่กวง)
15 88 อาทิตย์ 12-ก.ค. 16:00 อุบล ครัวนภัส เอฟซี   วัดโบสถ์ซิตี้ รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
15 89 อาทิตย์ 12-ก.ค. 16:00 กำแพงเพชร เอฟซี   สระแก้ว เอฟซี ชากังราว ริมปิง
15 90 อาทิตย์ 12-ก.ค. 16:00 เมืองเลย ยูไนเต็ด   อยุธยา เอฟซี เลย ริเวอร์ไซด์
16 91 เสาร์ 18-ก.ค. 17:00 เชียงราย ซิตี้   กำแพงเพชร เอฟซี จังหวัดเชียงราย
16 92 เสาร์ 18-ก.ค. 16:00 เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด   เมืองเลย ยูไนเต็ด จังหวัดกาญจนบุรี(กลีบบัว)
16 93 เสาร์ 18-ก.ค. 16:00 วัดโบสถ์ซิตี้   ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี สนามกีฬา อบจ.พิษณุโลก
16 94 อาทิตย์ 19-ก.ค. 16:00 อยุธยา เอฟซี   ลำพูน วอริเออร์ รร.อุดมศิลป์วิทยา
16 95 อาทิตย์ 19-ก.ค. 16:00 จามจุรียูไนเต็ด   อ่างทอง เอฟซี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 96 อาทิตย์ 19-ก.ค. 18:00 สระแก้ว เอฟซี   อุบล ครัวนภัส เอฟซี อบจ.สระแก้ว
17 97 เสาร์ 25-ก.ค. 18:00 อ่างทอง เอฟซี   เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด อบจ.อ่างทอง
17 98 เสาร์ 25-ก.ค. 18:30 ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี   สระแก้ว เอฟซี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
17 99 เสาร์ 25-ก.ค. 16:00 อุบล ครัวนภัส เอฟซี   อยุธยา เอฟซี รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
17 100 อาทิตย์ 26-ก.ค. 16:00 จามจุรียูไนเต็ด   เชียงราย ซิตี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 101 อาทิตย์ 26-ก.ค. 16:00 กำแพงเพชร เอฟซี   วัดโบสถ์ซิตี้ ชากังราว ริมปิง
17 102 อาทิตย์ 26-ก.ค. 16:00 เมืองเลย ยูไนเต็ด   ลำพูน วอริเออร์ เลย ริเวอร์ไซด์
18 103 เสาร์ 1-ส.ค. 16:00 อยุธยา เอฟซี   ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี รร.อุดมศิลป์วิทยา
18 104 เสาร์ 1-ส.ค. 18:00 ลำพูน วอริเออร์   อ่างทอง เอฟซี อบจ.ลำพูน (แม่กวง)
18 105 เสาร์ 1-ส.ค. 16:00 อุบล ครัวนภัส เอฟซี   เมืองเลย ยูไนเต็ด รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
18 106 เสาร์ 2-ส.ค. 16:00 เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด   กำแพงเพชร เอฟซี จังหวัดกาญจนบุรี(กลีบบัว)
18 107 อาทิตย์ 2-ส.ค. 18:00 สระแก้ว เอฟซี   จามจุรียูไนเต็ด อบจ.สระแก้ว
18 108 อาทิตย์ 2-ส.ค. 16:00 วัดโบสถ์ซิตี้   เชียงราย ซิตี้ สนามกีฬา อบจ.พิษณุโลก
19 109 เสาร์ 8-ส.ค. 16:00 จามจุรียูไนเต็ด   อยุธยา เอฟซี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 110 เสาร์ 8-ส.ค. 16:00 กำแพงเพชร เอฟซี   เมืองเลย ยูไนเต็ด ชากังราว ริมปิง
19 111 เสาร์ 8-ส.ค. 18:00 สระแก้ว เอฟซี   วัดโบสถ์ซิตี้ อบจ.สระแก้ว
19 112 อาทิตย์ 9-ส.ค. 18:00 อ่างทอง เอฟซี   อุบล ครัวนภัส เอฟซี อบจ.อ่างทอง
19 113 อาทิตย์ 9-ส.ค. 18:30 ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี   เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
19 114 อาทิตย์ 9-ส.ค. 17:00 เชียงราย ซิตี้   ลำพูน วอริเออร์ จังหวัดเชียงราย
20 115 เสาร์ 15-ส.ค. 16:00 เมืองเลย ยูไนเต็ด   อ่างทอง เอฟซี เลย ริเวอร์ไซด์
20 116 เสาร์ 15-ส.ค. 16:00 เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด   อุบล ครัวนภัส เอฟซี จังหวัดกาญจนบุรี(กลีบบัว)
20 117 เสาร์ 15-ส.ค. 16:00 วัดโบสถ์ซิตี้   จามจุรียูไนเต็ด สนามกีฬา อบจ.พิษณุโลก
20 118 อาทิตย์ 16-ส.ค. 16:00 อยุธยา เอฟซี   กำแพงเพชร เอฟซี รร.อุดมศิลป์วิทยา
20 119 อาทิตย์ 16-ส.ค. 17:00 เชียงราย ซิตี้   สระแก้ว เอฟซี จังหวัดเชียงราย
20 120 อาทิตย์ 16-ส.ค. 18:00 ลำพูน วอริเออร์   ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี อบจ.ลำพูน (แม่กวง)
21 121 เสาร์ 22-ส.ค. 18:30 ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี   เชียงราย ซิตี้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
21 122 เสาร์ 22-ส.ค. 16:00 อุบล ครัวนภัส เอฟซี   ลำพูน วอริเออร์ รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
21 123 เสาร์ 22-ส.ค. 16:00 วัดโบสถ์ซิตี้   อยุธยา เอฟซี สนามกีฬา อบจ.พิษณุโลก
21 124 อาทิตย์ 23-ส.ค. 16:00 จามจุรียูไนเต็ด   เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 125 อาทิตย์ 23-ส.ค. 16:00 กำแพงเพชร เอฟซี   อ่างทอง เอฟซี ชากังราว ริมปิง
21 126 อาทิตย์ 23-ส.ค. 18:00 สระแก้ว เอฟซี   เมืองเลย ยูไนเต็ด อบจ.สระแก้ว
22 127 เสาร์ 29-ส.ค. 16:00 อ่างทอง เอฟซี   ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี อบจ.อ่างทอง
22 128 เสาร์ 29-ส.ค. 16:00 อยุธยา เอฟซี   สระแก้ว เอฟซี รร.อุดมศิลป์วิทยา
22 129 เสาร์ 29-ส.ค. 16:00 ลำพูน วอริเออร์   กำแพงเพชร เอฟซี อบจ.ลำพูน (แม่กวง)
22 130 เสาร์ 29-ส.ค. 16:00 อุบล ครัวนภัส เอฟซี   เชียงราย ซิตี้ รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
22 131 เสาร์ 29-ส.ค. 16:00 เมืองเลย ยูไนเต็ด   จามจุรียูไนเต็ด เลย ริเวอร์ไซด์
22 132 เสาร์ 29-ส.ค. 16:00 เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด   วัดโบสถ์ซิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี(กลีบบัว)