สัปดาห์ คู่ที่ วัน เวลา ทีมเหย้า ผล ทีมเยือน สนามแข่งขัน
1 1 เสาร์ 15-ก.พ. 16:00 เชียงราย ล้านนา 2-2  แม่โจ้ยูไนเต็ด จ.เชียงราย
1 2 เสาร์ 15-ก.พ. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก 0-0  สี่แคว ซิตี้ อบจ.ตาก
1 3 อาทิตย์ 16-ก.พ. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด 0-2  พิษณุโลก เอฟซี สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
1 4 อาทิตย์ 16-ก.พ. 16:00 น่าน เอฟซี 0-1  อุตรดิตถ์เอฟซี อบจ.น่าน
2 5 เสาร์ 29-ก.พ. 16:00 สี่แคว ซิตี้   นครแม่สอด ยูไนเต็ด รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
2 6 เสาร์ 29-ก.พ. 18:00 อุตรดิตถ์ เอฟซี   พิษณุโลก เอฟซี จ.อุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
2 7 อาทิตย์ 1-มี.ค. 16:00 แม่โจ้ ยูไนเต็ด   น่าน เอฟซี สนามกีฬาอินทนิล ม.แม่โจ้
2 8 อาทิตย์ 1-มี.ค. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก ยูไนเต็ด   เชียงราย ล้านนา อบจ.ตาก
3 9 เสาร์ 7-มี.ค. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   อุตรดิตถ์เอฟซี สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
3 10 เสาร์ 7-มี.ค. 16:00 เชียงราย ล้านนา   สี่แคว ซิตี้ จ.เชียงราย
3 11 อาทิตย์ 8-มี.ค. 16:00 น่าน เอฟซี   นอร์ทเทิร์นตาก อบจ.น่าน
3 12 อาทิตย์ 8-มี.ค. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   แม่โจ้ยูไนเต็ด อบจ.พิษณุโลก
4 13 เสาร์ 14-มี.ค. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   นครแม่สอด ยูไนเต็ด ม.แม่โจ้
4 14 เสาร์ 14-มี.ค. 18:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   นอร์ทเทิร์นตาก จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
4 15 อาทิตย์ 15-มี.ค. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   เชียงราย ล้านนา อบจ.พิษณุโลก
4 16 อาทิตย์ 15-มี.ค. 16:00 สี่แคว ซิตี้   น่าน เอฟซี รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
5 17 เสาร์ 28-มี.ค. 16:00 น่าน เอฟซี   พิษณุโลก เอฟซี อบจ.น่าน
5 18 เสาร์ 28-มี.ค. 16:00 สี่แคว ซิตี้   อุตรดิตถ์เอฟซี รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
5 19 อาทิตย์ 29-มี.ค. 16:00 เชียงราย ล้านนา   นครแม่สอด ยูไนเต็ด จ.เชียงราย
5 20 อาทิตย์ 29-มี.ค. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก   แม่โจ้ยูไนเต็ด อบจ.ตาก
6 21 เสาร์ 4-เม.ย. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   นอร์ทเทิร์นตาก สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
6 22 เสาร์ 4-เม.ย. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   สี่แคว ซิตี้ อบจ.พิษณุโลก
6 23 อาทิตย์ 5-เม.ย. 16:00 น่าน เอฟซี   เชียงราย ล้านนา อบจ.น่าน
6 24 อาทิตย์ 5-เม.ย. 18:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   แม่โจ้ยูไนเต็ด จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
7 25 เสาร์ 18-เม.ย. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   สี่แคว ซิตี้ ม.แม่โจ้
7 26 เสาร์ 18-เม.ย. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   น่าน เอฟซี สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
7 27 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 เชียงราย ล้านนา   อุตรดิตถ์เอฟซี จ.เชียงราย
7 28 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก   พิษณุโลก เอฟซี อบจ.ตาก
8 29 เสาร์ 25-เม.ย. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   เชียงราย ล้านนา ม.แม่โจ้
8 30 เสาร์ 25-เม.ย. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   นครแม่สอด ยูไนเต็ด อบจ.พิษณุโลก
8 31 อาทิตย์ 26-เม.ย. 16:00 สี่แคว ซิตี้   นอร์ทเทิร์นตาก รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
8 32 อาทิตย์ 26-เม.ย. 18:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   น่าน เอฟซี จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
9 33 เสาร์ 2-พ.ค. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   อุตรดิตถ์เอฟซี อบจ.พิษณุโลก
9 34 เสาร์ 2-พ.ค. 16:00 น่าน เอฟซี   แม่โจ้ยูไนเต็ด อบจ.น่าน
9 35 อาทิตย์ 3-พ.ค. 16:00 เชียงราย ล้านนา   นอร์ทเทิร์นตาก จ.เชียงราย
9 36 อาทิตย์ 3-พ.ค. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   สี่แคว ซิตี้ สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
10 37 เสาร์ 9-พ.ค. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   พิษณุโลก เอฟซี ม.แม่โจ้
10 38 เสาร์ 9-พ.ค. 16:00 สี่แคว ซิตี้   เชียงราย ล้านนา รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10 39 อาทิตย์ 10-พ.ค. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก   น่าน เอฟซี อบจ.ตาก
10 40 อาทิตย์ 10-พ.ค. 18:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   นครแม่สอด ยูไนเต็ด จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
11 41 พุธ 13-พ.ค. 16:00 เชียงราย ล้านนา   พิษณุโลก เอฟซี จ.เชียงราย
11 42 พุธ 13-พ.ค. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   แม่โจ้ยูไนเต็ด สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
11 43 พุธ 13-พ.ค. 16:00 น่าน เอฟซี   สี่แคว ซิตี้ อบจ.น่าน
11 44 พุธ 13-พ.ค. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก   อุตรดิตถ์เอฟซี อบจ.ตาก
12 45 เสาร์ 16-พ.ค. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   เชียงราย ล้านนา สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
12 46 เสาร์ 16-พ.ค. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   น่าน เอฟซี อบจ.พิษณุโลก
12 47 อาทิตย์ 17-พ.ค. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   นอร์ทเทิร์นตาก ม.แม่โจ้
12 48 อาทิตย์ 17-พ.ค. 18:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   สี่แคว ซิตี้ จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
13 49 เสาร์ 23-พ.ค. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก   นครแม่สอด ยูไนเต็ด อบจ.ตาก
13 50 เสาร์ 23-พ.ค. 16:00 สี่แคว ซิตี้   พิษณุโลก เอฟซี รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
13 51 อาทิตย์ 24-พ.ค. 16:00 เชียงราย ล้านนา   น่าน เอฟซี จ.เชียงราย
13 52 อาทิตย์ 24-พ.ค. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   อุตรดิตถ์เอฟซี ม.แม่โจ้
14 53 เสาร์ 30-พ.ค. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   นอร์ทเทิร์นตาก อบจ.พิษณุโลก
14 54 เสาร์ 30-พ.ค. 16:00 สี่แคว ซิตี้   แม่โจ้ยูไนเต็ด รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
14 55 อาทิตย์ 31-พ.ค. 16:00 น่าน เอฟซี   นครแม่สอด ยูไนเต็ด อบจ.น่าน
14 56 อาทิตย์ 31-พ.ค. 18:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   เชียงราย ล้านนา จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
15 57 เสาร์ 20-มิ.ย. 16:00 น่าน เอฟซี   อุตรดิตถ์เอฟซี อบจ.น่าน
15 58 เสาร์ 20-มิ.ย. 16:00 เชียงราย ล้านนา   แม่โจ้ยูไนเต็ด จ.เชียงราย
15 59 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก   สี่แคว ซิตี้ อบจ.ตาก
15 60 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   พิษณุโลก เอฟซี สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
16 61 เสาร์ 27-มิ.ย. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก   เชียงราย ล้านนา อบจ.ตาก
16 62 เสาร์ 27-มิ.ย. 18:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   พิษณุโลก เอฟซี จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
16 63 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   น่าน เอฟซี ม.แม่โจ้
16 64 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 16:00 สี่แคว ซิตี้   นครแม่สอด ยูไนเต็ด รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
17 65 เสาร์ 4-ก.ค. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   อุตรดิตถ์เอฟซี สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
17 66 เสาร์ 4-ก.ค. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   แม่โจ้ยูไนเต็ด อบจ.พิษณุโลก
17 67 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:00 เชียงราย ล้านนา   สี่แคว ซิตี้ จ.เชียงราย
17 68 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:00 น่าน เอฟซี   นอร์ทเทิร์นตาก อบจ.น่าน
18 69 เสาร์ 11-ก.ค. 16:00 สี่แคว ซิตี้   น่าน เอฟซี รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
18 70 เสาร์ 11-ก.ค. 18:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   นอร์ทเทิร์นตาก จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
18 71 อาทิตย์ 12-ก.ค. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   นครแม่สอด ยูไนเต็ด ม.แม่โจ้
18 72 อาทิตย์ 12-ก.ค. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   เชียงราย ล้านนา อบจ.พิษณุโลก
19 73 พุธ 15-ก.ค. 16:00 เชียงราย ล้านนา   นครแม่สอด ยูไนเต็ด จ.เชียงราย
19 74 พุธ 15-ก.ค. 16:00 น่าน เอฟซี   พิษณุโลก เอฟซี อบจ.น่าน
19 75 พุธ 15-ก.ค. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก   แม่โจ้ยูไนเต็ด อบจ.ตาก
19 76 พุธ 15-ก.ค. 16:00 สี่แคว ซิตี้   อุตรดิตถ์เอฟซี รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
20 77 เสาร์ 18-ก.ค. 16:00 น่าน เอฟซี   เชียงราย ล้านนา อบจ.น่าน
20 78 เสาร์ 18-ก.ค. 18:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   แม่โจ้ยูไนเต็ด จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
20 79 อาทิตย์ 19-ก.ค. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   นอร์ทเทิร์นตาก สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
20 80 อาทิตย์ 19-ก.ค. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   สี่แคว ซิตี้ อบจ.พิษณุโลก
21 81 เสาร์ 25-ก.ค. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   น่าน เอฟซี สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
21 82 เสาร์ 25-ก.ค. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก   พิษณุโลก เอฟซี อบจ.ตาก
21 83 อาทิตย์ 26-ก.ค. 16:00 เชียงราย ล้านนา   อุตรดิตถ์เอฟซี จ.เชียงราย
21 84 อาทิตย์ 26-ก.ค. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   สี่แคว ซิตี้ ม.แม่โจ้
22 85 พุธ 29-ก.ค. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   เชียงราย ล้านนา ม.แม่โจ้
22 86 พุธ 29-ก.ค. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   นครแม่สอด ยูไนเต็ด อบจ.พิษณุโลก
22 87 พุธ 29-ก.ค. 16:00 สี่แคว ซิตี้   นอร์ทเทิร์นตาก รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
22 88 พุธ 29-ก.ค. 18:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   น่าน เอฟซี จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
23 89 เสาร์ 1-ส.ค. 16:00 เชียงราย ล้านนา   นอร์ทเทิร์นตาก จ.เชียงราย
23 90 เสาร์ 1-ส.ค. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   อุตรดิตถ์เอฟซี อบจ.พิษณุโลก
23 91 อาทิตย์ 2-ส.ค. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   สี่แคว ซิตี้ สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
23 92 อาทิตย์ 2-ส.ค. 16:00 น่าน เอฟซี   แม่โจ้ยูไนเต็ด อบจ.น่าน
24 93 เสาร์ 8-ส.ค. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   พิษณุโลก เอฟซี ม.แม่โจ้
24 94 เสาร์ 8-ส.ค. 18:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   นครแม่สอด ยูไนเต็ด จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
24 95 อาทิตย์ 9-ส.ค. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก   น่าน เอฟซี อบจ.ตาก
24 96 อาทิตย์ 9-ส.ค. 16:00 สี่แคว ซิตี้   เชียงราย ล้านนา รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
25 97 เสาร์ 15-ส.ค. 16:00 เชียงราย ล้านนา   พิษณุโลก เอฟซี จ.เชียงราย
25 98 เสาร์ 15-ส.ค. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก   อุตรดิตถ์เอฟซี อบจ.ตาก
25 99 อาทิตย์ 16-ส.ค. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   แม่โจ้ยูไนเต็ด สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
25 100 อาทิตย์ 16-ส.ค. 16:00 น่าน เอฟซี   สี่แคว ซิตี้ อบจ.น่าน
26 101 พุธ 19-ส.ค. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   นอร์ทเทิร์นตาก ม.แม่โจ้
26 102 พุธ 19-ส.ค. 18:00 นครแม่สอด ยูไนเต็ด   เชียงราย ล้านนา สนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน
26 103 พุธ 19-ส.ค. 18:00 พิษณุโลก เอฟซี   น่าน เอฟซี อบจ.พิษณุโลก
26 104 พุธ 19-ส.ค. 18:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   สี่แคว ซิตี้ จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)
27 105 เสาร์ 22-ส.ค. 16:00 เชียงราย ล้านนา   น่าน เอฟซี จ.เชียงราย
27 106 เสาร์ 22-ส.ค. 16:00 แม่โจ้ยูไนเต็ด   อุตรดิตถ์เอฟซี ม.แม่โจ้
27 107 อาทิตย์ 23-ส.ค. 16:00 นอร์ทเทิร์นตาก   นครแม่สอด ยูไนเต็ด อบจ.ตาก
27 108 อาทิตย์ 23-ส.ค. 16:00 สี่แคว ซิตี้   พิษณุโลก เอฟซี รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
28 109 อาทิตย์ 30-ส.ค. 16:00 น่าน เอฟซี   นครแม่สอด ยูไนเต็ด อบจ.น่าน
28 110 อาทิตย์ 30-ส.ค. 16:00 พิษณุโลก เอฟซี   นอร์ทเทิร์นตาก อบจ.พิษณุโลก
28 111 อาทิตย์ 30-ส.ค. 16:00 สี่แคว ซิตี้   แม่โจ้ยูไนเต็ด รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
28 112 อาทิตย์ 30-ส.ค. 16:00 อุตรดิตถ์เอฟซี   เชียงราย ล้านนา จ.อุตรดิตถ์(หมอนไม้)