บริษัท ไทยลีก จำกัด แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ฤดูกาล 2019 และ กำหนดการขึ้นทะเบียน โอนย้ายนักกีฬา

 

บริษัท ไทยลีก จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ประจำฤดูกาล 2562 ได้แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ฤดูกาล 2562 และ กำหนดการขึ้นทะเบียน โอนย้ายนักกีฬา รวมถึงระบบการขอใบโอนย้ายระหว่างประเทศ (TMS) รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ฤดูกาล 2562

- รายการไทยลีก 1 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2562

- รายการไทยลีก 2 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2562

- รายการไทยลีก 3 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 13 ตุลาคม 2562

- รายการไทยลีก 4 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์

 

กำหนดการขึ้นทะเบียน โอนย้ายนักกีฬา

ครั้งที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2562