• 9 January 2019 at 17:40
  • 109
  • 0

การเข้าไปชมเกมของคนพิการตาบอด แบบนี้เราไม่เคยเห็น นั่นคือเหมือนมีการพากษ์ และส่งสัญญาณด้วยการมโนภาพ จากคนปกติส่งถึงคนตาบอด 

ฟุตบอลสวยงามเสมอ