ข้อมูลทีม สุรินทร์ ซูก้า โขงชีมูล เอฟซี ฤดูกาล 2019

ฉายา : ช้างไพรทมิฬ

สนาม : สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประธานสโมสร: ฐปกร ดีมาก

ผู้จัดการทีม : ฐปกร ดีมาก

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ฐปกร ดีมาก

 

รายชื่อนักกีฬา สุรินทร์ ซูก้า โขงชีมูล เอฟซี ฤดูกาล 2019

 

ผู้รักษาประตู

ธนากร กอแก้ว

สุริยา ชมชื่น

 

กองหลัง

สินสมุทร กุลสอนนาน

นพดล โรจนคงอยู่

สุบัน พ่อค้า

สุกฤษฎ์ แสงกล้า

ศุภสิทธิ์ ประเสริฐศรี

ฤทธิชัย อยู่สบาย

อนุชิต งามแพง

จักรพงษ์ พุทธานุ

 

กองกลาง

วิชิต ดวงดี

อภิวัฒน์ ชื่นบาน

อมรพงศ์ รัตนอาภากุล

อรรถพล โสภา

ณัฐวุฒิ วุฒิยา

 

กองหน้า

ปฐมกาล ทานงาม

โชคอนันต์ เชื้อสายดวง

จัตตุพน เนื้อแก้ว

เกียรติศักดิ์ ศิริมา

อดิสร บุญเลิศ