• 1 March 2019 at 11:29
  • 804
  • 0

เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. 62 เป็นต้นไป หลักสูตรโค้ชพื้นฐาน สำหรับครูในสังกัด สพฐ. กระจาย 8 จังหวัด

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดการเปิดการ อบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร FA Thailand Introductory คอร์ส จำนวน 8 คอร์ส โดยมีระยะเวลา อบรม และสถานที่ดังต่อไปนี้

 

1.วันที่ 11-16 มีนาคม 2562 จังหวัดอ่างทอง

2.วันที่ 18-23 มีนาคม 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

3.วันที่ 25-30 มีนาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่

4.วันที่ 8-13 เมษายน 2562 จังหวัดสมุทรปราการ

5.วันที่ 8-13 เมษายน 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

6..วันที่ 15-20 เมษายน 2562 จังหวัดนครราชสีมา

7..วันที่ 15-20 เมษายน 2562 จังหวัดกระบี่

8.วันที่ 6-11 พฤษภาคม 2562 จังหวัดสงขลา

 

แต่ละหลักสูตรจะรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน โดยจะมีการประกาศสถานที่จัดอบรมในภายหลัง

 

หลักฐานการสมัครที่ต้องการ มีดังนี้

1.หนังสือรับรองจากต้นสังกัด โดยจะต้องเป็นข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

2.ประวัติการทำงาน+ส่วนตัว 

3.ใบรับรองแพทย์ 

4.ใบสมัคร 

5.สำเนาบัตรประชาชน 

6.รูปถ่ายหน้าตรง

 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร สามารถส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดได้ที่ สมัครอบรม FA Thailand Introductory Course ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน 30 คน ในแต่ละคอร์ส

 

ลงทะเบียนรับสมัครได้ที่ https://work.fathailand.org/member/training-guest-list/1