Supersub Thailand มีสตูดิโอถ่ายภาพ ที่สร้างไว้เพื่อผลิตงานภาพถ่ายต่างๆ 

นอกเหนือจากสนามฟุตบอลต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว เรายังคงสร้างงานอยู่เสมอ 

Cute Girl เป็นอีกหนึ่งคอนเทนท์ ที่เราจะสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ เพราะพวกเรามีกล้องที่ใช้งานจากสนามบอลเสร็จ

เราก็เข้าสตูดิโอ ถ่ายสิ่งสวยๆงามๆ แล้วพบกัน Content Cute Girl