แฟนโยโกฮาม่า เอฟ มารินอส กับแฟนอุวาระ เรด ไดม่อน 

เป็นการตีกันที่น่ารักที่สุด