สัปดาห์ คู่ที่ วัน เวลา ทีมเหย้า ผล ทีมเยือน สนามแข่งขัน
1 1 เสาร์ 15-ก.พ. 16:00 มหาสารคาม เอฟซี 1-3  สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี จ.มหาสารคาม
1 2 เสาร์ 15-ก.พ. 16:00 สุรินทร์ซิตี้

0-1 

อุดร ยูไนเต็ด สนามกีฬาศรีณรงค์
1 3 เสาร์ 15-ก.พ. 16:00 ยโสธร เอฟซี 1-2  บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี อบจ.ยโสธร
1 4 อาทิตย์ 16-ก.พ. 16:00 ขอนแก่นมอดินแดง 1-1  หนองบัว พิชญ บี ม.ขอนแก่น
1 5 อาทิตย์ 16-ก.พ. 16:00 มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี 0-0  นครราชสีมา ยูไนเต็ด จ.ชัยภูมิ
1 6 อาทิตย์ 16-ก.พ. 16:00 สกลนคร เอฟซี 2-0  ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด จ.สกลนคร
2 7 เสาร์ 29-ก.พ. 16:00 บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี   สุรินทร์ซิตี้ ช้างอารีน่า
2 8 เสาร์ 29-ก.พ. 16:00 สุรินทร์ โขงชีมูล เอฟซี   สกลนคร เมืองไทย เอฟซี มทร.สุรินทร์
2 9 เสาร์ 29-ก.พ. 16:00 อุดร ยูไนเต็ด   มาแชร์ ชัยภูมิ เอฟซี สพล.อุดรธานี
2 10 อาทิตย์ 1-มี.ค. 16:00 หนองบัว พิชญ เอฟซี บี   มหาสารคาม เอฟซี จ.หนองบัวลาภู
2 11 อาทิตย์ 1-มี.ค. 17:00 นครราชสีมา ยูไนเต็ด   ยโสธร เอฟซี มรภ.นครราชสีมา
2 12 อาทิตย์ 1-มี.ค. 16:00 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   ขอนแก่นมอดินแดง ฟุตบอลคลับ ศรีนครลำดวน
3 13 เสาร์ 7-มี.ค. 16:00 บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี   สกลนคร เอฟซี ช้างอารีน่า
3 14 เสาร์ 7-มี.ค. 16:00 สุรินทร์ซิตี้   ขอนแก่นมอดินแดง สนามกีฬาศรีณรงค์
3 15 เสาร์ 7-มี.ค. 16:00 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   อุดร ยูไนเต็ด ศรีนครลำดวน
3 16 อาทิตย์ 8-มี.ค. 16:00 มหาสารคาม เอฟซี   ยโสธร เอฟซี จ.มหาสารคาม
3 17 อาทิตย์ 8-มี.ค. 16:00 มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี   สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี จ.ชัยภูมิ
3 18 อาทิตย์ 8-มี.ค. 16:00 หนองบัว พิชญ บี   นครราชสีมา ยูไนเต็ด จ.หนองบัวลาภู
4 19 เสาร์ 14-มี.ค. 16:00 ขอนแก่นมอดินแดง   มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี ม.ขอนแก่น
4 20 เสาร์ 14-มี.ค. 16:00 สกลนคร เอฟซี   มหาสารคาม เอฟซี จ.สกลนคร
4 21 เสาร์ 14-มี.ค. 16:00 อุดร ยูไนเต็ด   หนองบัว พิชญ บี สพล.อุดรธานี
4 22 อาทิตย์ 15-มี.ค. 17:00 นครราชสีมา ยูไนเต็ด   สุรินทร์ซิตี้ มรภ.นครราชสีมา
4 23 อาทิตย์ 15-มี.ค. 16:00 สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี   บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี มทร.สุรินทร์
4 24 อาทิตย์ 15-มี.ค. 16:00 ยโสธร เอฟซี   ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด อบจ.ยโสธร
5 25 เสาร์ 28-มี.ค. 16:00 มหาสารคาม เอฟซี   อุดร ยูไนเต็ด จ.มหาสารคาม
5 26 เสาร์ 28-มี.ค. 16:00 มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี   ยโสธร เอฟซี จ.ชัยภูมิ
5 27 เสาร์ 28-มี.ค. 16:00 สกลนคร เอฟซี   ขอนแก่นมอดินแดง จ.สกลนคร
5 28 อาทิตย์ 29-มี.ค. 16:00 หนองบัว พิชญ บี   บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี จ.หนองบัวลาภู
5 29 อาทิตย์ 29-มี.ค. 16:00 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   นครราชสีมา ยูไนเต็ด ศรีนครลำดวน
5 30 อาทิตย์ 29-มี.ค. 16:00 สุรินทร์ซิตี้   สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี สนามกีฬาศรีณรงค์
6 31 เสาร์ 4-เม.ย. 16:00 บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี   มหาสารคาม เอฟซี ช้างอารีน่า
6 32 เสาร์ 4-เม.ย. 16:00 มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี   สกลนคร เอฟซี จ.ชัยภูมิ
6 33 เสาร์ 4-เม.ย. 17:00 นครราชสีมา ยูไนเต็ด   อุดร ยูไนเต็ด มรภ.นครราชสีมา
6 34 อาทิตย์ 5-เม.ย. 16:00 หนองบัว พิชญ บี   ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด จ.หนองบัวลาภู
6 35 อาทิตย์ 5-เม.ย. 16:00 สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี   ขอนแก่นมอดินแดง มทร.สุรินทร์
6 36 อาทิตย์ 5-เม.ย. 16:00 ยโสธร เอฟซี   สุรินทร์ซิตี้ อบจ.ยโสธร
7 37 เสาร์ 18-เม.ย. 16:00 ขอนแก่นมอดินแดง   นครราชสีมา ยูไนเต็ด ม.ขอนแก่น
7 38 เสาร์ 18-เม.ย. 16:00 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี ศรีนครลำดวน
7 39 เสาร์ 18-เม.ย. 16:00 มหาสารคาม เอฟซี   มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี จ.มหาสารคาม
7 40 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 สุรินทร์ซิตี้   หนองบัว พิชญ บี สนามกีฬาศรีณรงค์
7 41 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 สกลนคร เอฟซี   ยโสธร เอฟซี จ.สกลนคร
7 42 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 อุดร ยูไนเต็ด   สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี สพล.อุดรธานี
8 43 เสาร์ 25-เม.ย. 16:00 มหาสารคาม เอฟซี   สุรินทร์ซิตี้ จ.มหาสารคาม
8 44 เสาร์ 25-เม.ย. 16:00 บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี   อุดร ยูไนเต็ด ช้างอารีน่า
8 45 เสาร์ 25-เม.ย. 16:00 สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี   หนองบัว พิชญ บี มทร.สุรินทร์
8 46 อาทิตย์ 26-เม.ย. 16:00 สกลนคร เอฟซี   นครราชสีมา ยูไนเต็ด จ.สกลนคร
8 47 อาทิตย์ 26-เม.ย. 16:00 มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี   ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด จ.ชัยภูมิ
8 48 อาทิตย์ 26-เม.ย. 16:00 ยโสธร เอฟซี   ขอนแก่นมอดินแดง อบจ.ยโสธร
9 49 เสาร์ 2-พ.ค. 16:00 ขอนแก่นมอดินแดง   มหาสารคาม เอฟซี ม.ขอนแก่น
9 50 เสาร์ 2-พ.ค. 17:00 นครราชสีมา ยูไนเต็ด   บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี มรภ.นครราชสีมา
9 51 เสาร์ 2-พ.ค. 16:00 หนองบัว พิชญ บี   ยโสธร เอฟซี จ.หนองบัวลาภู
9 52 อาทิตย์ 3-พ.ค. 16:00 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี ศรีนครลำดวน
9 53 อาทิตย์ 3-พ.ค. 16:00 สุรินทร์ซิตี้   มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี สนามกีฬาศรีณรงค์
9 54 อาทิตย์ 3-พ.ค. 16:00 อุดร ยูไนเต็ด   สกลนคร เอฟซี สพล.อุดรธานี
10 55 เสาร์ 9-พ.ค. 16:00 บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี   ขอนแก่นมอดินแดง ช้างอารีน่า
10 56 เสาร์ 9-พ.ค. 16:00 มหาสารคาม เอฟซี   ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด จ.มหาสารคาม
10 57 เสาร์ 9-พ.ค. 16:00 สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี   นครราชสีมา ยูไนเต็ด มทร.สุรินทร์
10 58 อาทิตย์ 10-พ.ค. 16:00 มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี   หนองบัว พิชญ บี จ.ชัยภูมิ
10 59 อาทิตย์ 10-พ.ค. 16:00 สกลนคร เอฟซี   สุรินทร์ซิตี้ จ.สกลนคร
10 60 อาทิตย์ 10-พ.ค. 16:00 ยโสธร เอฟซี   อุดร ยูไนเต็ด อบจ.ยโสธร
11 61 เสาร์ 16-พ.ค. 16:00 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   สุรินทร์ซิตี้ ศรีนครลำดวน
11 62 เสาร์ 16-พ.ค. 16:00 สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี   ยโสธร เอฟซี มทร.สุรินทร์
11 63 เสาร์ 16-พ.ค. 16:00 อุดร ยูไนเต็ด   ขอนแก่นมอดินแดง สพล.อุดรธานี
11 64 อาทิตย์ 17-พ.ค. 16:00 บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี   มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี ช้างอารีน่า
11 65 อาทิตย์ 17-พ.ค. 17:00 นครราชสีมา ยูไนเต็ด   มหาสารคาม เอฟซี มรภ.นครราชสีมา
11 66 อาทิตย์ 17-พ.ค. 16:00 หนองบัว พิชญ บี   สกลนคร เอฟซี จ.หนองบัวลาภู
12 67 เสาร์ 20-มิ.ย. 16:00 ขอนแก่นมอดินแดง   ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ม.ขอนแก่น
12 68 เสาร์ 20-มิ.ย. 16:00 มหาสารคาม เอฟซี   หนองบัว พิชญ บี จ.มหาสารคาม
12 69 เสาร์ 20-มิ.ย. 16:00 สุรินทร์ซิตี้   บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี สนามกีฬาศรีณรงค์
12 70 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 16:00 มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี   อุดร ยูไนเต็ด จ.ชัยภูมิ
12 71 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 16:00 สกลนคร เอฟซี   สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี จ.สกลนคร
12 72 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 16:00 ยโสธร เอฟซี   นครราชสีมา ยูไนเต็ด อบจ.ยโสธร
13 73 เสาร์ 27-มิ.ย. 16:00 สกลนคร เอฟซี   บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี จ.สกลนคร
13 74 เสาร์ 27-มิ.ย. 17:00 นครราชสีมา ยูไนเต็ด   หนองบัว พิชญ บี มรภ.นครราชสีมา
13 75 เสาร์ 27-มิ.ย. 16:00 อุดร ยูไนเต็ด   ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด สพล.อุดรธานี
13 76 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 16:00 ขอนแก่นมอดินแดง   สุรินทร์ซิตี้ ม.ขอนแก่น
13 77 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 16:00 สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี   มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี มทร.สุรินทร์
13 78 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 16:00 ยโสธร เอฟซี   มหาสารคาม เอฟซี อบจ.ยโสธร
14 79 เสาร์ 4-ก.ค. 16:00 มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี   ขอนแก่นมอดินแดง จ.ชัยภูมิ
14 80 เสาร์ 4-ก.ค. 16:00 บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี   สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี ช้างอารีน่า
14 81 เสาร์ 4-ก.ค. 16:00 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   ยโสธร เอฟซี ศรีนครลำดวน
14 82 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:00 หนองบัว พิชญ บี   อุดร ยูไนเต็ด จ.หนองบัวลาภู
14 83 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:00 มหาสารคาม เอฟซี   สกลนคร เอฟซี จ.มหาสารคาม
14 84 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:00 สุรินทร์ซิตี้   นครราชสีมา ยูไนเต็ด สนามกีฬาศรีณรงค์
15 85 เสาร์ 11-ก.ค. 16:00 ขอนแก่นมอดินแดง   สกลนคร เอฟซี ม.ขอนแก่น
15 86 เสาร์ 11-ก.ค. 16:00 สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี   สุรินทร์ซิตี้ มทร.สุรินทร์
15 87 เสาร์ 11-ก.ค. 16:00 ยโสธร เอฟซี   มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี อบจ.ยโสธร
15 88 อาทิตย์ 12-ก.ค. 16:00 บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี   หนองบัว พิชญ บี ช้างอารีน่า
15 89 อาทิตย์ 12-ก.ค. 17:00 นครราชสีมา ยูไนเต็ด   ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด มรภ.นครราชสีมา
15 90 อาทิตย์ 12-ก.ค. 16:00 อุดร ยูไนเต็ด   มหาสารคาม เอฟซี สพล.อุดรธานี
16 91 เสาร์ 18-ก.ค. 16:00 สกลนคร เอฟซี   มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี จ.สกลนคร
16 92 เสาร์ 18-ก.ค. 16:00 สุรินทร์ซิตี้   ยโสธร เอฟซี สนามกีฬาศรีณรงค์
16 93 เสาร์ 18-ก.ค. 16:00 อุดร ยูไนเต็ด   นครราชสีมา ยูไนเต็ด สพล.อุดรธานี
16 94 อาทิตย์ 19-ก.ค. 16:00 ขอนแก่นมอดินแดง   สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี ม.ขอนแก่น
16 95 อาทิตย์ 19-ก.ค. 16:00 มหาสารคาม เอฟซี   บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี จ.มหาสารคาม
16 96 อาทิตย์ 19-ก.ค. 16:00 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   หนองบัว พิชญ บี ศรีนครลำดวน
17 97 เสาร์ 25-ก.ค. 16:00 มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี   มหาสารคาม เอฟซี จ.ชัยภูมิ
17 98 เสาร์ 25-ก.ค. 17:00 นครราชสีมา ยูไนเต็ด   ขอนแก่นมอดินแดง มรภ.นครราชสีมา
17 99 เสาร์ 25-ก.ค. 16:00 ยโสธร เอฟซี   สกลนคร เอฟซี อบจ.ยโสธร
17 100 อาทิตย์ 26-ก.ค. 16:00 บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี   ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ช้างอารีน่า
17 101 อาทิตย์ 26-ก.ค. 16:00 หนองบัว พิชญ บี   สุรินทร์ซิตี้ จ.หนองบัวลาภู
17 102 อาทิตย์ 26-ก.ค. 16:00 สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี   อุดร ยูไนเต็ด มทร.สุรินทร์
18 103 เสาร์ 1-ส.ค. 16:00 หนองบัว พิชญ บี   สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี จ.หนองบัวลาภู
18 104 เสาร์ 1-ส.ค. 16:00 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี ศรีนครลำดวน
18 105 เสาร์ 1-ส.ค. 16:00 สุรินทร์ซิตี้   มหาสารคาม เอฟซี สนามกีฬาศรีณรงค์
18 106 อาทิตย์ 2-ส.ค. 16:00 ขอนแก่นมอดินแดง   ยโสธร เอฟซี ม.ขอนแก่น
18 107 อาทิตย์ 2-ส.ค. 17:00 นครราชสีมา ยูไนเต็ด   สกลนคร เอฟซี มรภ.นครราชสีมา
18 108 อาทิตย์ 2-ส.ค. 16:00 อุดร ยูไนเต็ด   บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี สพล.อุดรธานี
19 109 เสาร์ 8-ส.ค. 16:00 สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี   ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด มทร.สุรินทร์
19 110 เสาร์ 8-ส.ค. 16:00 มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี   สุรินทร์ซิตี้ จ.ชัยภูมิ
19 111 เสาร์ 8-ส.ค. 16:00 ยโสธร เอฟซี   หนองบัว พิชญ บี อบจ.ยโสธร
19 112 อาทิตย์ 9-ส.ค. 16:00 มหาสารคาม เอฟซี   ขอนแก่นมอดินแดง จ.มหาสารคาม
19 113 อาทิตย์ 9-ส.ค. 16:00 สกลนคร เอฟซี   อุดร ยูไนเต็ด จ.สกลนคร
19 114 อาทิตย์ 9-ส.ค. 16:00 บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี   นครราชสีมา ยูไนเต็ด ช้างอารีน่า
20 115 เสาร์ 15-ส.ค. 17:00 นครราชสีมา ยูไนเต็ด   สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี มรภ.นครราชสีมา
20 116 เสาร์ 15-ส.ค. 16:00 ขอนแก่นมอดินแดง   บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี ม.ขอนแก่น
20 117 เสาร์ 15-ส.ค. 16:00 สุรินทร์ซิตี้   สกลนคร เอฟซี สนามกีฬาศรีณรงค์
20 118 อาทิตย์ 16-ส.ค. 16:00 อุดร ยูไนเต็ด   ยโสธร เอฟซี สพล.อุดรธานี
20 119 อาทิตย์ 16-ส.ค. 16:00 หนองบัว พิชญ บี   มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี จ.หนองบัวลาภู
20 120 อาทิตย์ 16-ส.ค. 16:00 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   มหาสารคาม เอฟซี ศรีนครลำดวน
21 121 เสาร์ 22-ส.ค. 16:00 มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี   บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี จ.ชัยภูมิ
21 122 เสาร์ 22-ส.ค. 16:00 สกลนคร เอฟซี   หนองบัว พิชญ บี จ.สกลนคร
21 123 เสาร์ 22-ส.ค. 16:00 ยโสธร เอฟซี   สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี อบจ.ยโสธร
21 124 อาทิตย์ 23-ส.ค. 16:00 ขอนแก่นมอดินแดง   อุดร ยูไนเต็ด ม.ขอนแก่น
21 125 อาทิตย์ 23-ส.ค. 16:00 มหาสารคาม เอฟซี   นครราชสีมา ยูไนเต็ด จ.มหาสารคาม
21 126 อาทิตย์ 23-ส.ค. 16:00 สุรินทร์ซิตี้   ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด สนามกีฬาศรีณรงค์
22 127 อาทิตย์ 30-ส.ค. 16:00 บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บี   ยโสธร เอฟซี ช้างอารีน่า
22 128 อาทิตย์ 30-ส.ค. 16:00 นครราชสีมา ยูไนเต็ด   มาแชร์ชัยภูมิเอฟซี มรภ.นครราชสีมา
22 129 อาทิตย์ 30-ส.ค. 16:00 หนองบัว พิชญ บี   ขอนแก่นมอดินแดง จ.หนองบัวลาภู
22 130 อาทิตย์ 30-ส.ค. 16:00 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   สกลนคร เอฟซี ศรีนครลำดวน
22 131 อาทิตย์ 30-ส.ค. 16:00 สุรินทร์โขงชีมูล เอฟซี   มหาสารคาม เอฟซี มทร.สุรินทร์
22 132 อาทิตย์ 30-ส.ค. 16:00 อุดร ยูไนเต็ด   สุรินทร์ซิตี้ สพล.อุดรธานี