สัปดาห์ คู่ที่ วัน เวลา ทีมเหย้า ผล ทีมเยือน สนามแข่งขัน
1 1 เสาร์ 15-ก.พ. 18:00 จันทบุรีเอฟซี 0-2  สายมิตรกบินทร์ อบจ.จันทบุรี
1 2 เสาร์ 15-ก.พ. 17:00 นาวิกโยธิน ยูเรก้า 2-1  เกาะขวาง เอฟซี ราชนาวี กม.5 สัตหีบ
1 3 อาทิตย์ 16-ก.พ. 16:00 บ้านค่าย ยูไนเต็ด 1-1  พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่ หวายกรอง สเตเดี้ยม
1 4 อาทิตย์ 16-ก.พ. 16:00 ปลวกแดง ยูไนเต็ด 4-0  สอ.รฝ. เอฟซี ซี.เค. สเตเดี้ยม
1 - - - - กองเรือยุทธการ - - -
2 5 เสาร์ 29-ก.พ. 16:00 สายมิตรกบินทร์ ยูไนเต็ด   ปลวกแดง ยูไนเต็ด น้อมเกล้ามหาราช
2 6 เสาร์ 29-ก.พ. 16:00 พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่ ยูไนเต็ด   นาวิกโยธิน ยูเรก้า เอฟซี เทศบาลเมืองหนองปรือ
2 7 อาทิตย์ 1-มี.ค. 16:00 เกาะขวาง เอฟซี   จันทบุรี เอฟซี ม.ร.ภ.รำไพพรรณี
2 8 อาทิตย์ 1-มี.ค. 16:00 กองเรือยุทธการ   บ้านค่าย ยูไนเต็ด แบทเทิลชิฟ สเตเดียม
2 - - - - - - สอ.รฝ. เอฟซี -
3 9 เสาร์ 7-มี.ค. 16:00 สอ.รฝ. เอฟซี   สายมิตรกบินทร์ แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
3 10 เสาร์ 7-มี.ค. 17:00 นาวิกโยธิน ยูเรก้า   กองเรือยุทธการ ราชนาวี กม.5 สัตหีบ
3 11 อาทิตย์ 8-มี.ค. 18:00 จันทบุรีเอฟซี   พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่ อบจ.จันทบุรี
3 12 อาทิตย์ 8-มี.ค. 16:00 ปลวกแดง ยูไนเต็ด   เกาะขวาง เอฟซี ซี.เค. สเตเดี้ยม
3 - - - - บ้านค่าย ยูไนเต็ด - - -
4 13 เสาร์ 14-มี.ค. 16:00 กองเรือยุทธการ   จันทบุรีเอฟซี แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
4 14 เสาร์ 14-มี.ค. 16:00 เกาะขวาง เอฟซี   สอ.รฝ. เอฟซี ม.ร.ภ.รำไพพรรณี
4 15 อาทิตย์ 15-มี.ค. 16:00 พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่   ปลวกแดง ยูไนเต็ด เทศบาลเมืองหนองปรือ
4 16 อาทิตย์ 15-มี.ค. 16:00 บ้านค่าย ยูไนเต็ด   นาวิกโยธิน ยูเรก้า หวายกรอง สเตเดี้ยม
4 - - - - - - สายมิตรกบินทร์ -
5 17 เสาร์ 28-มี.ค. 16:00 สอ.รฝ. เอฟซี   พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่ แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
5 18 เสาร์ 28-มี.ค. 16:00 ปลวกแดง ยูไนเต็ด   กองเรือยุทธการ ซี.เค. สเตเดี้ยม
5 19 อาทิตย์ 29-มี.ค. 18:00 จันทบุรีเอฟซี   บ้านค่าย ยูไนเต็ด อบจ.จันทบุรี
5 20 อาทิตย์ 29-มี.ค. 16:00 สายมิตรกบินทร์   เกาะขวาง เอฟซี น้อมเกล้ามหาราช
5 - - - - นาวิกโยธิน ยูเรก้า - - -
6 21 เสาร์ 4-เม.ย. 16:00 บ้านค่าย ยูไนเต็ด   ปลวกแดง ยูไนเต็ด หวายกรอง สเตเดี้ยม
6 22 เสาร์ 4-เม.ย. 16:00 กองเรือยุทธการ   สอ.รฝ. เอฟซี แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
6 23 อาทิตย์ 5-เม.ย. 16:00 พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่   สายมิตรกบินทร์ เทศบาลเมืองหนองปรือ
6 24 อาทิตย์ 5-เม.ย. 17:00 นาวิกโยธิน ยูเรก้า   จันทบุรีเอฟซี ราชนาวี กม.5 สัตหีบ
6 - - - - - - เกาะขวาง เอฟซี -
7 25 เสาร์ 18-เม.ย. 16:00 สอ.รฝ. เอฟซี   บ้านค่าย ยูไนเต็ด แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
7 26 เสาร์ 18-เม.ย. 16:00 สายมิตรกบินทร์   กองเรือยุทธการ น้อมเกล้ามหาราช
7 27 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 ปลวกแดง ยูไนเต็ด   นาวิกโยธิน ยูเรก้า ซี.เค. สเตเดี้ยม
7 28 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 เกาะขวาง เอฟซี   พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่ ม.ร.ภ.รำไพพรรณี
7 - - - - จันทบุรีเอฟซี - - -
8 29 เสาร์ 25-เม.ย. 16:00 บ้านค่าย ยูไนเต็ด   เกาะขวาง เอฟซี หวายกรอง สเตเดี้ยม
8 30 เสาร์ 25-เม.ย. 16:00 กองเรือยุทธการ   พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่ แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
8 31 อาทิตย์ 26-เม.ย. 18:00 จันทบุรีเอฟซี   สอ.รฝ. เอฟซี อบจ.จันทบุรี
8 32 อาทิตย์ 26-เม.ย. 17:00 นาวิกโยธิน ยูเรก้า   สายมิตรกบินทร์ ราชนาวี กม.5 สัตหีบ
8 - - - - - - ปลวกแดง ยูไนเต็ด -
9 33 เสาร์ 2-พ.ค. 16:00 ปลวกแดง ยูไนเต็ด   จันทบุรีเอฟซี ซี.เค. สเตเดี้ยม
9 34 เสาร์ 2-พ.ค. 16:00 สายมิตรกบินทร์   บ้านค่าย ยูไนเต็ด น้อมเกล้ามหาราช
9 35 อาทิตย์ 3-พ.ค. 16:00 สอ.รฝ. เอฟซี   นาวิกโยธิน ยูเรก้า แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
9 36 อาทิตย์ 3-พ.ค. 16:00 เกาะขวาง เอฟซี   กองเรือยุทธการ ม.ร.ภ.รำไพพรรณี
9 - - - - พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่ - - -
10 37 เสาร์ 9-พ.ค. 16:00 สอ.รฝ. เอฟซี   ปลวกแดง ยูไนเต็ด แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
10 38 เสาร์ 9-พ.ค. 16:00 เกาะขวาง เอฟซี   นาวิกโยธิน ยูเรก้า ม.ร.ภ.รำไพพรรณี
10 39 อาทิตย์ 10-พ.ค. 16:00 พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่   บ้านค่าย ยูไนเต็ด เทศบาลเมืองหนองปรือ
10 40 อาทิตย์ 10-พ.ค. 16:00 สายมิตรกบินทร์   จันทบุรีเอฟซี น้อมเกล้ามหาราช
10 - - - - - - กองเรือยุทธการ -
11 41 พุธ 13-พ.ค. 18:00 จันทบุรีเอฟซี   เกาะขวาง เอฟซี อบจ.จันทบุรี
11 42 พุธ 13-พ.ค. 17:00 นาวิกโยธิน ยูเรก้า   พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่ ราชนาวี กม.5 สัตหีบ
11 43 พุธ 13-พ.ค. 16:00 บ้านค่าย ยูไนเต็ด   กองเรือยุทธการ หวายกรอง สเตเดี้ยม
11 44 พุธ 13-พ.ค. 16:00 ปลวกแดง ยูไนเต็ด   สายมิตรกบินทร์ ซี.เค. สเตเดี้ยม
11 - - - - สอ.รฝ. เอฟซี - - -
12 45 เสาร์ 16-พ.ค. 16:00 พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่   จันทบุรีเอฟซี เทศบาลเมืองหนองปรือ
12 46 เสาร์ 16-พ.ค. 16:00 กองเรือยุทธการ   นาวิกโยธิน ยูเรก้า แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
12 47 อาทิตย์ 17-พ.ค. 16:00 สายมิตรกบินทร์   สอ.รฝ. เอฟซี น้อมเกล้ามหาราช
12 48 อาทิตย์ 17-พ.ค. 16:00 เกาะขวาง เอฟซี   ปลวกแดง ยูไนเต็ด ม.ร.ภ.รำไพพรรณี
12 - - - - - - บ้านค่าย ยูไนเต็ด -
13 49 เสาร์ 23-พ.ค. 17:00 นาวิกโยธิน ยูเรก้า   บ้านค่าย ยูไนเต็ด ราชนาวี กม.5 สัตหีบ
13 50 เสาร์ 23-พ.ค. 16:00 ปลวกแดง ยูไนเต็ด   พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่ ซี.เค. สเตเดี้ยม
13 51 อาทิตย์ 24-พ.ค. 16:00 สอ.รฝ. เอฟซี   เกาะขวาง เอฟซี แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
13 52 อาทิตย์ 24-พ.ค. 18:00 จันทบุรีเอฟซี   กองเรือยุทธการ อบจ.จันทบุรี
13 - - - - สายมิตรกบินทร์ - - -
14 53 เสาร์ 30-พ.ค. 16:00 กองเรือยุทธการ   ปลวกแดง ยูไนเต็ด แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
14 54 เสาร์ 30-พ.ค. 16:00 เกาะขวาง เอฟซี   สายมิตรกบินทร์ ม.ร.ภ.รำไพพรรณี
14 55 อาทิตย์ 31-พ.ค. 16:00 บ้านค่าย ยูไนเต็ด   จันทบุรีเอฟซี หวายกรอง สเตเดี้ยม
14 56 อาทิตย์ 31-พ.ค. 16:00 พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่   สอ.รฝ. เอฟซี เทศบาลเมืองหนองปรือ
14 - - - - - - นาวิกโยธิน ยูเรก้า -
15 57 เสาร์ 20-มิ.ย. 18:00 จันทบุรีเอฟซี   นาวิกโยธิน ยูเรก้า อบจ.จันทบุรี
15 58 เสาร์ 20-มิ.ย. 16:00 ปลวกแดง ยูไนเต็ด   บ้านค่าย ยูไนเต็ด ซี.เค. สเตเดี้ยม
15 59 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 16:00 สอ.รฝ. เอฟซี   กองเรือยุทธการ แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
15 60 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 16:00 สายมิตรกบินทร์   พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่ น้อมเกล้ามหาราช
15 - - - - เกาะขวาง เอฟซี - - -
16 61 เสาร์ 27-มิ.ย. 16:00 พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่   เกาะขวาง เอฟซี เทศบาลเมืองหนองปรือ
16 62 เสาร์ 27-มิ.ย. 16:00 บ้านค่าย ยูไนเต็ด   สอ.รฝ. เอฟซี หวายกรอง สเตเดี้ยม
16 63 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 17:00 นาวิกโยธิน ยูเรก้า   ปลวกแดง ยูไนเต็ด ราชนาวี กม.5 สัตหีบ
16 64 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 16:00 กองเรือยุทธการ   สายมิตรกบินทร์ แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
16 - - - - - - จันทบุรีเอฟซี -
17 65 เสาร์ 4-ก.ค. 16:00 พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่   กองเรือยุทธการ เทศบาลเมืองหนองปรือ
17 66 เสาร์ 4-ก.ค. 16:00 สายมิตรกบินทร์   นาวิกโยธิน ยูเรก้า น้อมเกล้ามหาราช
17 67 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:00 สอ.รฝ. เอฟซี   จันทบุรีเอฟซี แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
17 68 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:00 เกาะขวาง เอฟซี   บ้านค่าย ยูไนเต็ด ม.ร.ภ.รำไพพรรณี
17 - - - - ปลวกแดง ยูไนเต็ด - - -
18 69 เสาร์ 11-ก.ค. 18:00 จันทบุรีเอฟซี   ปลวกแดง ยูไนเต็ด อบจ.จันทบุรี
18 70 เสาร์ 11-ก.ค. 16:00 บ้านค่าย ยูไนเต็ด   สายมิตรกบินทร์ หวายกรอง สเตเดี้ยม
18 71 อาทิตย์ 12-ก.ค. 17:00 นาวิกโยธิน ยูเรก้า   สอ.รฝ. เอฟซี ราชนาวี กม.5 สัตหีบ
18 72 อาทิตย์ 12-ก.ค. 16:00 กองเรือยุทธการ   เกาะขวาง เอฟซี แบทเทิลชิฟ สเตเดี้ยม
18 - - - - - - พัทยา ดิสคอฟเวอร์รี่ -