สัปดาห์ คู่ที่ วัน เวลา ทีมเหย้า ผล ทีมเยือน สนามแข่งขัน
1 1 เสาร์ 15-ก.พ. 17:00 หัวหิน ซิตี้  1-0 ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี เทศบาลเมืองหัวหิน (เขาตะเกียบ)
1 2 เสาร์ 15-ก.พ. 18:00 สระบุรียูไนเต็ด  0-0 ชัยนาท ยูไนเต็ด อบจ.สระบุรี
1 3 อาทิตย์ 16-ก.พ. 16:00 กาญจนบุรี เอฟซี  2-1 กาญจนพัฒน์เอฟซี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
1 4 อาทิตย์ 16-ก.พ. 16:00 สมุทรสงคราม เอฟซี  2-3 อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด อบจ.สมุทรสงคราม
1 - - - - สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด - - -
2 5 เสาร์ 29-ก.พ. 16:00 อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด   สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด ว่องประชานุกุล
2 6 เสาร์ 29-ก.พ. 16:00 ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร เอฟซี บี   สระบุรี ยูไนเต็ด จ.สมุทรสาคร
2 7 อาทิตย์ 1-มี.ค. 16:00 กาญจนพัฒน์ เอฟซี   สมุทรสงคราม เอฟซี ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก สระบุรี
2 8 อาทิตย์ 1-มี.ค. 16:00 ชัยนาท ยูไนเต็ด   สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี เอฟซี อำเภอหนองมะโมง
2 - - - - - - หัวหิน ซิตี้ -
3 9 เสาร์ 7-มี.ค. 16:00 สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด   กาญจนพัฒน์เอฟซี สพล.สมุทรสาคร
3 10 เสาร์ 7-มี.ค. 18:00 สระบุรียูไนเต็ด   หัวหิน ซิตี้ อบจ.สระบุรี
3 11 อาทิตย์ 8-มี.ค. 16:00 สมุทรสงคราม เอฟซี   ชัยนาท ยูไนเต็ด อบจ.สมุทรสงคราม
3 12 อาทิตย์ 8-มี.ค. 16:00 กาญจนบุรี เอฟซี   ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
3 - - - - อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด - - -
4 13 เสาร์ 14-มี.ค. 16:00 ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี   สมุทรสงคราม เอฟซี จ.สมุทรสาคร
4 14 เสาร์ 14-มี.ค. 16:00 กาญจนพัฒน์เอฟซี   อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก สระบุรี
4 15 อาทิตย์ 15-มี.ค. 16:00 ชัยนาท ยูไนเต็ด   สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด อำเภอหนองมะโมง
4 16 อาทิตย์ 15-มี.ค. 17:00 หัวหิน ซิตี้   กาญจนบุรี เอฟซี เทศบาลเมืองหัวหิน (เขาตะเกียบ)
4 - - - - - - สระบุรียูไนเต็ด -
5 17 เสาร์ 28-มี.ค. 16:00 สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด   ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี สพล.สมุทรสาคร
5 18 เสาร์ 28-มี.ค. 16:00 กาญจนบุรี เอฟซี   สระบุรียูไนเต็ด เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
5 19 อาทิตย์ 29-มี.ค. 16:00 อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด   ชัยนาท ยูไนเต็ด ว่องประชานุกุล
5 20 อาทิตย์ 29-มี.ค. 16:00 สมุทรสงคราม เอฟซี   หัวหิน ซิตี้ อบจ.สมุทรสงคราม
5 - - - - กาญจนพัฒน์เอฟซี - - -
6 21 เสาร์ 4-เม.ย. 16:00 ชัยนาท ยูไนเต็ด   กาญจนพัฒน์เอฟซี อำเภอหนองมะโมง
6 22 เสาร์ 4-เม.ย. 17:00 หัวหิน ซิตี้   สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด เทศบาลเมืองหัวหิน (เขาตะเกียบ)
6 23 อาทิตย์ 5-เม.ย. 18:00 สระบุรียูไนเต็ด   สมุทรสงคราม เอฟซี อบจ.สระบุรี
6 24 อาทิตย์ 5-เม.ย. 16:00 ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี   อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด จ.สมุทรสาคร
6 - - - - -   กาญจนบุรี เอฟซี -
7 25 เสาร์ 18-เม.ย. 16:00 สมุทรสงคราม เอฟซี   กาญจนบุรี เอฟซี อบจ.สมุทรสงคราม
7 26 เสาร์ 18-เม.ย. 16:00 กาญจนพัฒน์เอฟซี   ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก สระบุรี
7 27 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด   สระบุรียูไนเต็ด สพล.สมุทรสาคร
7 28 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด   หัวหิน ซิตี้ ว่องประชานุกุล
7 - - - - ชัยนาท ยูไนเต็ด - - -
8 29 เสาร์ 25-เม.ย. 16:00 ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี   ชัยนาท ยูไนเต็ด จ.สมุทรสาคร
8 30 เสาร์ 25-เม.ย. 17:00 หัวหิน ซิตี้   กาญจนพัฒน์เอฟซี เทศบาลเมืองหัวหิน (เขาตะเกียบ)
8 31 อาทิตย์ 26-เม.ย. 18:00 สระบุรียูไนเต็ด   อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด อบจ.สระบุรี
8 32 อาทิตย์ 26-เม.ย. 16:00 กาญจนบุรี เอฟซี   สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
8 - - - - - - สมุทรสงคราม เอฟซี -
9 33 เสาร์ 2-พ.ค. 16:00 ชัยนาท ยูไนเต็ด   หัวหิน ซิตี้ อำเภอหนองมะโมง
9 34 เสาร์ 2-พ.ค. 16:00 อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด   กาญจนบุรี เอฟซี ว่องประชานุกุล
9 35 อาทิตย์ 3-พ.ค. 16:00 สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด   สมุทรสงคราม เอฟซี สพล.สมุทรสาคร
9 36 อาทิตย์ 3-พ.ค. 16:00 กาญจนพัฒน์เอฟซี   สระบุรียูไนเต็ด ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก สระบุรี
9 - - - - ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี - - -
10 37 เสาร์ 9-พ.ค. 16:00 กาญจนพัฒน์เอฟซี   กาญจนบุรี เอฟซี ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก สระบุรี
10 38 เสาร์ 9-พ.ค. 16:00 ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี   หัวหิน ซิตี้ จ.สมุทรสาคร
10 39 อาทิตย์ 10-พ.ค. 16:00 ชัยนาท ยูไนเต็ด   สระบุรียูไนเต็ด อำเภอหนองมะโมง
10 40 อาทิตย์ 10-พ.ค. 16:00 อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด   สมุทรสงคราม เอฟซี ว่องประชานุกุล
10 - - - - - - สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด -
11 41 พุธ 13-พ.ค. 16:00 สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด   อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด สพล.สมุทรสาคร
11 42 พุธ 13-พ.ค. 16:00 สมุทรสงคราม เอฟซี   กาญจนพัฒน์เอฟซี อบจ.สมุทรสงคราม
11 43 พุธ 13-พ.ค. 18:00 สระบุรียูไนเต็ด   ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี อบจ.สระบุรี
11 44 พุธ 13-พ.ค. 16:00 กาญจนบุรี เอฟซี   ชัยนาท ยูไนเต็ด เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
11 - - - - หัวหิน ซิตี้ - - -
12 45 เสาร์ 16-พ.ค. 16:00 ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี   กาญจนบุรี เอฟซี จ.สมุทรสาคร
12 46 เสาร์ 16-พ.ค. 16:00 ชัยนาท ยูไนเต็ด   สมุทรสงคราม เอฟซี อำเภอหนองมะโมง
12 47 อาทิตย์ 17-พ.ค. 16:00 กาญจนพัฒน์เอฟซี   สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก สระบุรี
12 48 อาทิตย์ 17-พ.ค. 17:00 หัวหิน ซิตี้   สระบุรียูไนเต็ด เทศบาลเมืองหัวหิน (เขาตะเกียบ)
12 - - - - - - อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด -
13 49 เสาร์ 23-พ.ค. 16:00 สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด   ชัยนาท ยูไนเต็ด สพล.สมุทรสาคร
13 50 เสาร์ 23-พ.ค. 16:00 กาญจนบุรี เอฟซี   หัวหิน ซิตี้ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
13 51 อาทิตย์ 24-พ.ค. 16:00 อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด   กาญจนพัฒน์เอฟซี ว่องประชานุกุล
13 52 อาทิตย์ 24-พ.ค. 16:00 สมุทรสงคราม เอฟซี   ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี อบจ.สมุทรสงคราม
13 - - - - สระบุรียูไนเต็ด - - -
14 53 เสาร์ 30-พ.ค. 18:00 สระบุรียูไนเต็ด   กาญจนบุรี เอฟซี อบจ.สระบุรี
14 54 เสาร์ 30-พ.ค. 17:00 หัวหิน ซิตี้   สมุทรสงคราม เอฟซี เทศบาลเมืองหัวหิน (เขาตะเกียบ)
14 55 อาทิตย์ 31-พ.ค. 16:00 ชัยนาท ยูไนเต็ด   อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด อำเภอหนองมะโมง
14 56 อาทิตย์ 31-พ.ค. 16:00 ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี   สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด จ.สมุทรสาคร
14 - - - - - - กาญจนพัฒน์เอฟซี -
15 57 เสาร์ 20-มิ.ย. 16:00 อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด   ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี ว่องประชานุกุล
15 58 เสาร์ 20-มิ.ย. 16:00 สมุทรสงคราม เอฟซี   สระบุรียูไนเต็ด อบจ.สมุทรสงคราม
15 59 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 16:00 สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด   หัวหิน ซิตี้ สพล.สมุทรสาคร
15 60 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 16:00 กาญจนพัฒน์เอฟซี   ชัยนาท ยูไนเต็ด ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก สระบุรี
15 - - - - กาญจนบุรี เอฟซี - - -
16 61 เสาร์ 27-มิ.ย. 17:00 หัวหิน ซิตี้   อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด เทศบาลเมืองหัวหิน (เขาตะเกียบ)
16 62 เสาร์ 27-มิ.ย. 16:00 กาญจนบุรี เอฟซี   สมุทรสงคราม เอฟซี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
16 63 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 18:00 สระบุรียูไนเต็ด   สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด อบจ.สระบุรี
16 64 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 16:00 ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี   กาญจนพัฒน์เอฟซี จ.สมุทรสาคร
16 - - - - - - ชัยนาท ยูไนเต็ด -
17 65 เสาร์ 4-ก.ค. 16:00 อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด   สระบุรียูไนเต็ด ว่องประชานุกุล
17 66 เสาร์ 4-ก.ค. 16:00 ชัยนาท ยูไนเต็ด   ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี อำเภอหนองมะโมง
17 67 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:00 สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด   กาญจนบุรี เอฟซี สพล.สมุทรสาคร
17 68 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:00 กาญจนพัฒน์เอฟซี   หัวหิน ซิตี้ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก สระบุรี
17 - - - - สมุทรสงคราม เอฟซี - - -
18 69 เสาร์ 11-ก.ค. 16:00 สมุทรสงคราม เอฟซี   สพล.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด อบจ.สมุทรสงคราม
18 70 เสาร์ 11-ก.ค. 16:00 กาญจนบุรี เอฟซี   อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
18 71 อาทิตย์ 12-ก.ค. 18:00 สระบุรียูไนเต็ด   กาญจนพัฒน์เอฟซี อบจ.สระบุรี
18 72 อาทิตย์ 12-ก.ค. 17:00 หัวหิน ซิตี้   ชัยนาท ยูไนเต็ด เทศบาลเมืองหัวหิน (เขาตะเกียบ)
18 - - - - -   ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร บี -