สัปดาห์ คู่ที่ วัน   เวลา ทีมเหย้า ผล ทีมเยือน สนามแข่งขัน
1 1 เสาร์ 15-ก.พ. 16:15 พัทลุง เอฟซี 0-2  สตูล ยูไนเต็ด อบจ.พัทลุง
1 2 เสาร์ 15-ก.พ. 16:00 สุราษฏร์ธานีเอฟซี 0-0  ยาลอ ซิตี้ จ.สุราษฎร์ธานี
1 3 อาทิตย์ 16-ก.พ. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้ 2-0  สุราษฏร์ธานีซิตี้ เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
1 4 อาทิตย์ 16-ก.พ. 18:00 ป่าตอง ซิตี้ 1-1  สงขลา เอฟซี สุระกุล
2 5 เสาร์ 29-ก.พ. 16:15 ยาลอ ซิตี้   ป่าตอง ซิตี้ เทศบาลบ้านจารู
2 6 เสาร์ 29-ก.พ. 16:00 สงขลา เอฟซี   พัทลุง เอฟซี ติณสูลานนท์
2 7 อาทิตย์ 1-มี.ค. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   สุราษฏร์ธานี ซิตี้ อบจ.สตูล
2 8 อาทิตย์ 1-มี.ค. 16:00 สุราษฏร์ธานี เอฟซี   หาดใหญ่ ซิตี้ จ.สุราษฎร์ธานี
3 9 เสาร์ 7-มี.ค. 16:15 ยาลอ ซิตี้   สงขลา เอฟซี เทศบาลบ้านจารู
3 10 เสาร์ 7-มี.ค. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   สุราษฏร์ธานีเอฟซี สุระกุล
3 11 อาทิตย์ 8-มี.ค. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้   สตูล ยูไนเต็ด เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
3 12 อาทิตย์ 8-มี.ค. 16:15 สุราษฏร์ธานีซิตี้   พัทลุง เอฟซี เทศบาลตำบลบ้านส้อง
4 13 พุธ 11-ม.ค. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   ป่าตอง ซิตี้ อบจ.สตูล
4 14 พุธ 11-ม.ค. 16:15 พัทลุง เอฟซี   หาดใหญ่ซิตี้ อบจ.พัทลุง
4 15 พุธ 11-ม.ค. 16:00 สงขลา เอฟซี   สุราษฏร์ธานีเอฟซี ติณสูลานนท์
4 16 พุธ 11-ม.ค. 16:15 สุราษฏร์ธานีซิตี้   ยาลอ ซิตี้ เทศบาลตำบลบ้านส้อง
5 17 เสาร์ 14-มี.ค. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   สุราษฏร์ธานีซิตี้ สุระกุล
5 18 เสาร์ 14-มี.ค. 16:00 สุราษฏร์ธานีเอฟซี   พัทลุง เอฟซี จ.สุราษฎร์ธานี
5 19 อาทิตย์ 15-มี.ค. 16:15 ยาลอ ซิตี้   หาดใหญ่ซิตี้ เทศบาลบ้านจารู
5 20 อาทิตย์ 15-มี.ค. 16:00 สงขลา เอฟซี   สตูล ยูไนเต็ด ติณสูลานนท์
6 21 เสาร์ 28-มี.ค. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   สุราษฏร์ธานีเอฟซี อบจ.สตูล
6 22 เสาร์ 28-มี.ค. 16:15 พัทลุง เอฟซี   ยาลอ ซิตี้ อบจ.พัทลุง
6 23 อาทิตย์ 29-มี.ค. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้   ป่าตอง ซิตี้ เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
6 24 อาทิตย์ 29-มี.ค. 16:15 สุราษฏร์ธานีซิตี้   สงขลา เอฟซี เทศบาลตำบลบ้านส้อง
7 25 เสาร์ 4-เม.ย. 16:15 ยาลอ ซิตี้   สตูล ยูไนเต็ด เทศบาลบ้านจารู
7 26 เสาร์ 4-เม.ย. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้   สงขลา เอฟซี เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
7 27 อาทิตย์ 5-เม.ย. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   พัทลุง เอฟซี สุระกุล
7 28 อาทิตย์ 5-เม.ย. 16:00 สุราษฏร์ธานีเอฟซี   สุราษฏร์ธานีซิตี้ จ.สุราษฎร์ธานี
8 29 เสาร์ 18-เม.ย. 16:15 ยาลอ ซิตี้   สุราษฏร์ธานีเอฟซี เทศบาลบ้านจารู
8 30 เสาร์ 18-เม.ย. 16:15 สุราษฏร์ธานีซิตี้   หาดใหญ่ซิตี้ เทศบาลตำบลบ้านส้อง
8 31 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   พัทลุง เอฟซี อบจ.สตูล
8 32 อาทิตย์ 19-เม.ย. 16:00 สงขลา เอฟซี   ป่าตอง ซิตี้ ติณสูลานนท์
9 33 พุธ 22-เม.ย. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้   สุราษฏร์ธานีเอฟซี เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
9 34 พุธ 22-เม.ย. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   ยาลอ ซิตี้ สุระกุล
9 35 พุธ 22-เม.ย. 16:15 พัทลุง เอฟซี   สงขลา เอฟซี อบจ.พัทลุง
10 37 พุธ 27-พ.ค. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   หาดใหญ่ซิตี้ อบจ.สตูล
10 38 พุธ 27-พ.ค. 16:15 พัทลุง เอฟซี   สุราษฏร์ธานีซิตี้ อบจ.พัทลุง
10 39 พุธ 27-พ.ค. 16:00 สงขลา เอฟซี   ยาลอ ซิตี้ ติณสูลานนท์
10 40 พุธ 27-พ.ค. 16:00 สุราษฏร์ธานีเอฟซี   ป่าตอง ซิตี้ จ.สุราษฎร์ธานี
11 41 เสาร์ 30-พ.ค. 16:15 หาดใหญ่ซิตี้   พัทลุง เอฟซี เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
11 42 เสาร์ 30-พ.ค. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   สตูล ยูไนเต็ด สุระกุล
11 43 อาทิตย์ 31-พ.ค. 16:15 ยาลอ ซิตี้   สุราษฏร์ธานีซิตี้ เทศบาลบ้านจารู
11 44 อาทิตย์ 31-พ.ค. 16:15 สุราษฏร์ธานีเอฟซี   สงขลา เอฟซี จ.สุราษฎร์ธานี
12 45 เสาร์ 6-มิ.ย. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   สงขลา เอฟซี อบจ.สตูล
12 46 อาทิตย์ 6-มิ.ย. 16:15 สุราษฏร์ธานีซิตี้   ป่าตอง ซิตี้ เทศบาลตำบลบ้านส้อง
12 47 อาทิตย์ 7-มิ.ย. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้   ยาลอ ซิตี้ เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
12 48 อาทิตย์ 7-มิ.ย. 16:15 พัทลุง เอฟซี   สุราษฏร์ธานีเอฟซี อบจ.พัทลุง
13 49 พุธ 10-มิ.ย. 16:15 ยาลอ ซิตี้   พัทลุง เอฟซี เทศบาลบ้านจารู
13 50 พุธ 10-มิ.ย. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   หาดใหญ่ซิตี้ สุระกุล
13 51 พุธ 10-มิ.ย. 16:00 สงขลา เอฟซี   สุราษฏร์ธานีซิตี้ ติณสูลานนท์
13 52 พุธ 10-มิ.ย. 16:00 สุราษฏร์ธานีเอฟซี   สตูล ยูไนเต็ด จ.สุราษฎร์ธานี
14 53 เสาร์ 13-มิ.ย. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   ยาลอ ซิตี้ อบจ.สตูล
14 54 เสาร์ 13-มิ.ย. 16:00 สงขลา เอฟซี   หาดใหญ่ซิตี้ ติณสูลานนท์
14 55 อาทิตย์ 14-มิ.ย. 16:15 พัทลุง เอฟซี   ป่าตอง ซิตี้ อบจ.พัทลุง
14 56 อาทิตย์ 14-มิ.ย. 16:15 สุราษฏร์ธานีซิตี้   สุราษฏร์ธานีเอฟซี เทศบาลตำบลบ้านส้อง
15 57 เสาร์ 20-มิ.ย. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้   สุราษฏร์ธานีซิตี้ เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
15 58 เสาร์ 20-มิ.ย. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   สงขลา เอฟซี สุระกุล
15 59 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 16:15 พัทลุง เอฟซี   สตูล ยูไนเต็ด อบจ.พัทลุง
15 60 อาทิตย์ 21-มิ.ย. 16:00 สุราษฏร์ธานีเอฟซี   ยาลอ ซิตี้ จ.สุราษฎร์ธานี
16 61 เสาร์ 27-มิ.ย. 16:15 ยาลอ ซิตี้   ป่าตอง ซิตี้ เทศบาลบ้านจารู
16 62 เสาร์ 27-มิ.ย. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   สุราษฏร์ธานีซิตี้ อบจ.สตูล
16 63 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 16:00 สงขลา เอฟซี   พัทลุง เอฟซี ติณสูลานนท์
16 64 อาทิตย์ 28-มิ.ย. 16:00 สุราษฏร์ธานีเอฟซี   หาดใหญ่ซิตี้ จ.สุราษฎร์ธานี
17 65 เสาร์ 4-ก.ค. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   สุราษฏร์ธานีเอฟซี สุระกุล
17 66 เสาร์ 4-ก.ค. 16:15 สุราษฏร์ธานีซิตี้   พัทลุง เอฟซี เทศบาลตำบลบ้านส้อง
17 67 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:15 ยาลอ ซิตี้   สงขลา เอฟซี เทศบาลบ้านจารู
17 68 อาทิตย์ 5-ก.ค. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้   สตูล ยูไนเต็ด เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
18 69 เสาร์ 11-ก.ค. 16:15 พัทลุง เอฟซี   หาดใหญ่ซิตี้ อบจ.พัทลุง
18 70 เสาร์ 11-ก.ค. 16:00 สงขลา เอฟซี   สุราษฏร์ธานีเอฟซี ติณสูลานนท์
18 71 อาทิตย์ 12-ก.ค. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   ป่าตอง ซิตี้ อบจ.สตูล
18 72 อาทิตย์ 12-ก.ค. 16:15 สุราษฏร์ธานีซิตี้   ยาลอ ซิตี้ เทศบาลตำบลบ้านส้อง
19 73 พุธ 15-ก.ค. 16:15 ยาลอ ซิตี้   หาดใหญ่ซิตี้ เทศบาลบ้านจารู
19 74 พุธ 15-ก.ค. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   สุราษฏร์ธานีซิตี้ สุระกุล
19 75 พุธ 15-ก.ค. 16:00 สงขลา เอฟซี   สตูล ยูไนเต็ด ติณสูลานนท์
19 76 พุธ 15-ก.ค. 16:00 สุราษฏร์ธานีเอฟซี   พัทลุง เอฟซี จ.สุราษฎร์ธานี
20 77 เสาร์ 18-ก.ค. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้   ป่าตอง ซิตี้ เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
20 78 เสาร์ 18-ก.ค. 16:15 พัทลุง เอฟซี   ยาลอ ซิตี้ อบจ.พัทลุง
20 79 อาทิตย์ 19-ก.ค. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   สุราษฏร์ธานีเอฟซี อบจ.สตูล
20 80 อาทิตย์ 19-ก.ค. 16:15 สุราษฏร์ธานีซิตี้   สงขลา เอฟซี เทศบาลตำบลบ้านส้อง
21 81 เสาร์ 25-ก.ค. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้   สงขลา เอฟซี เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
21 82 เสาร์ 25-ก.ค. 16:00 สุราษฏร์ธานีเอฟซี   สุราษฏร์ธานีซิตี้ จ.สุราษฎร์ธานี
21 83 อาทิตย์ 26-ก.ค. 16:15 ยาลอ ซิตี้   สตูล ยูไนเต็ด เทศบาลบ้านจารู
21 84 อาทิตย์ 26-ก.ค. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   พัทลุง เอฟซี สุระกุล
22 85 พุธ 29-ก.ค. 16:15 ยาลอ ซิตี้   สุราษฏร์ธานีเอฟซี เทศบาลบ้านจารู
22 86 พุธ 29-ก.ค. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   พัทลุง เอฟซี อบจ.สตูล
22 87 พุธ 29-ก.ค. 16:00 สงขลา เอฟซี   ป่าตอง ซิตี้ ติณสูลานนท์
22 88 พุธ 29-ก.ค. 16:15 สุราษฏร์ธานีซิตี้   หาดใหญ่ซิตี้ เทศบาลตำบลบ้านส้อง
23 89 เสาร์ 1-ส.ค. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   ยาลอ ซิตี้ สุระกุล
23 90 เสาร์ 1-ส.ค. 16:15 สุราษฏร์ธานีซิตี้   สตูล ยูไนเต็ด เทศบาลตำบลบ้านส้อง
23 91 อาทิตย์ 2-ส.ค. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้   สุราษฏร์ธานีเอฟซี เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
23 92 อาทิตย์ 2-ส.ค. 16:15 พัทลุง เอฟซี   สงขลา เอฟซี อบจ.พัทลุง
24 93 เสาร์ 8-ส.ค. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   หาดใหญ่ซิตี้ อบจ.สตูล
24 94 เสาร์ 8-ส.ค. 16:15 พัทลุง เอฟซี   สุราษฏร์ธานีซิตี้ อบจ.พัทลุง
24 95 อาทิตย์ 9-ส.ค. 16:00 สงขลา เอฟซี   ยาลอ ซิตี้ ติณสูลานนท์
24 96 อาทิตย์ 9-ส.ค. 16:00 สุราษฏร์ธานีเอฟซี   ป่าตอง ซิตี้ จ.สุราษฎร์ธานี
25 97 เสาร์ 15-ส.ค. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้   พัทลุง เอฟซี เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
25 98 เสาร์ 15-ส.ค. 16:00 สุราษฏร์ธานีเอฟซี   สงขลา เอฟซี จ.สุราษฎร์ธานี
25 99 อาทิตย์ 16-ส.ค. 16:15 ยาลอ ซิตี้   สุราษฏร์ธานีซิตี้ เทศบาลบ้านจารู
25 100 อาทิตย์ 16-ส.ค. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   สตูล ยูไนเต็ด สุระกุล
26 101 พุธ 19-ส.ค. 16:00 หาดใหญ่ซิตี้   ยาลอ ซิตี้ เมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
26 102 พุธ 19-ส.ค. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   สงขลา เอฟซี อบจ.สตูล
26 103 พุธ 19-ส.ค. 16:15 พัทลุง เอฟซี   สุราษฏร์ธานีเอฟซี อบจ.พัทลุง
26 104 พุธ 19-ส.ค. 16:15 สุราษฏร์ธานีซิตี้   ป่าตอง ซิตี้ เทศบาลตำบลบ้านส้อง
27 105 เสาร์ 22-ส.ค. 16:00 สงขลา เอฟซี   สุราษฏร์ธานีซิตี้ ติณสูลานนท์
27 106 เสาร์ 22-ส.ค. 16:00 สุราษฏร์ธานีเอฟซี   สตูล ยูไนเต็ด จ.สุราษฎร์ธานี
27 107 อาทิตย์ 23-ส.ค. 16:15 ยาลอ ซิตี้   พัทลุง เอฟซี เทศบาลบ้านจารู
27 108 อาทิตย์ 23-ส.ค. 18:00 ป่าตอง ซิตี้   หาดใหญ่ซิตี้ สุระกุล
28 109 เสาร์ 29-ส.ค. 16:00 สตูล ยูไนเต็ด   ยาลอ ซิตี้ อบจ.สตูล
28 110 เสาร์ 29-ส.ค. 16:00 พัทลุง เอฟซี   ป่าตอง ซิตี้ อบจ.พัทลุง
28 111 เสาร์ 29-ส.ค. 16:00 สงขลา เอฟซี   หาดใหญ่ซิตี้ ติณสูลานนท์
28 112 เสาร์ 29-ส.ค. 16:00 สุราษฏร์ธานีซิตี้   สุราษฏร์ธานีเอฟซี เทศบาลตำบลบ้านส้อง