• 7 March 2020 at 14:32
  • 295
  • 0

เมืองไทยประกันภัย มอบกรมธรรม์ โควิด-15 แก่พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย กว่า 1.5 พันชีวิต

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นายวาสิต ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายมีชัย อินวู้ด ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ร่วมแถลง 

 

นอกจากมาตรการที่ กกท. ได้คลอดออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแล้ว ยังได้มีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) โดย บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด ซึ่งให้ความคุ้มครองพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของ กกท. จำนวน 1,571 คน อย่างเท่าเทียม เพื่อยกระดับมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดให้กับองค์กร ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดที่มีต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเป็นขวัญกำลังใจต่อคนทำงานในแวดวงกีฬาในยามวิกฤตนี้

 

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ และในฐานะประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟซี ระบุว่าตนเองได้ตามติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบในทุกแวดวงธุรกิจ รวมถึงในวงการกีฬาของไทย โดยเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตนเองในฐานะที่อยู่ในธุรกิจประกันภัยที่ช่วยแบ่งเบา เยียวยา คนกีฬาด้วยกัน

 

สำหรับกรมธรรม์นี้ ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่า เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะได้รับเงินทันที 50,000 บาท กรณีผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายจริงในวงเงิน 30,000 บาท รวมถึงยังมอบความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า อยู่ในภาวะโคม่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัส COVID-19 ให้ได้รับเงินสมทบเพิ่มอีก 100,000 บาท โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 1 ปี