การเตรียมทีม 2020 ห้วยแถลง

 

 

เตรียมงานสโมสรและปรับสนามซ้อม รร.ห้วยแถลง

 

 

ห้วยแถลงถ่อมตัวอยากอยู่ที่ 3 ให้เกียรติเมืองเลย-อุบล