• 8 July 2020 at 15:15
  • 1115
  • 0

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ชี้แจงถึงเรื่องเงินเยียวยาช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพ ทั้ง 13 ชนิดกีฬา จากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงในส่วนของฟุตบอล ที่มีนโยบายช่วยเหลือนักกีฬา , บุคลากร , ผู้จัดการแข่งขัน รายละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน และสโมสรกีฬาอาชีพ จ่ายครั้งเดียว จำนวน 500,000 บาท โดยปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อ 31 พฤาภาคม 2563

 

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ระบุการจะเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวได้นั้นยังติดขัดเล็กน้อย ซึ่งต้องผ่านการตีความกฤษฎีกาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร โดยในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยเองนั้นมีความพร้อมเต็มที่ในการดำเนินการ เหลือเพียงในส่วนของข้อกฎหมายเท่านั้น ที่ยังต้องใช้เวลา แต่ยอมรับว่าอาจมีบางส่วนที่ไม่เข้าเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ในการได้รับความช่วยเหลือนี้

 

คลิปสัมภาษณ์ ดร.ก้องศักด ยอดมณี

ขณะที่ทางด้าน ทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสาเหตุของการติดขัดดังกล่าวเกิดจากการที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เองเป็นผู้ร้องขอความช่วยเหลือคนในวงการกีฬาขึ้นไปยังรัฐบาล โดยไม่ได้รับการยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนในวงการกีฬาที่สูญเสียรายได้ในช่วงภาวะดังกล่าว ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย เองจึงพยายามดำเนินการ และเรียกขอเอกสารลงทะเบียนจากผู้ที่อยู่ในข่ายไว้ก่อนเพื่อความพร้อมในการช่วยเหลือ