สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 30 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ซึ่งมีกำหนดแข่งขันในปี 2564 

 

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

1.นางสาวพรพิมล  เงินพล สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

2.นางสาวทิชานันท์  สดชื่น  สโมสรขอนแก่น ซิตี้ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น) 

3.นางสาวจิดาภา  พารา  สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

4.นางสาวปาลิตา  จินดาศรี  สโมสรหินโคน ยูไนเต็ด

5.นางสาวสุภาพร  อินทรประสิทธิ์  สโมสรกรุงเทพมหานคร

6.นางสาวพรชิตา  แท่นประทุม  สโมสรกรุงเทพมหานคร 

7.นางสาวกานต์ชุดา  โพธิ์นา  สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

8.นางสาวกฤติยา  มูลรัง  สโมสรหินโคน ยูไนเต็ด

9.นางสาวธัญชนก  งามคณะ  สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

10.นางสาวศรัญญา  ลามี  สโมสรขอนแก่น ซิตี้ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น) 

11.นางสาวอุมาพร  ศรหิรัญ  สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

12.นางสาวอัยดา  เปี่ยมยา  สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

13.นางสาวนวลอนงค์  หมื่นศรี  สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี  (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

14.นางสาวกานต์พิชชา  ทองมากดี  สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

15.นางสาวธัญชนก  จั่นศรี  สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

16.นางสาวอริษา  ไกรนรา  สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี  (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

17.นางสาวธนกร  พลคำ  สโมสรสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี

18.นางสาวชัชวัลย์  รอดทอง  สโมสรกรุงเทพมหานคร

19.นางสาวธวันรัตน์  พรมทองมี  สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

20.นางสาวขวัญจิรา  งอกวงค์  สโมสรขอนแก่น ซิตี้ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น) 

21.นางสาวปลื้มใจ  สนธิสวัสดิ์  สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

22.นางสาวฟ้าสว่าง  เกตุแก้ว  สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี  (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

23.นางสาวอัญชนา  เสาธงใหญ่  สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี

24.นางสาวพลอยชมพู  สมนึก  สโมสรบีจี บัณฑิตเอเชีย

25.นางสาวสุชาวดี  ชมแพง  สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

26.นางสาวชฎานุช  ตันติภาธร  สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี  (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

27.นางสาวธนัทภัทร  บุ้งทอง  สโมสรขอนแก่น ซิตี้ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น) 

28.นางสาวจนิสตา  จินันทุยา  สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

29.นางสาวศิริวรรณ  ศรีมงคล  สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี

30.นางสาวธัญญารัตน์  บุตรโรบล  สโมสรลพบุรี ซิตี้

 

สำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเข้ามรายงานตัว ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. และจะทำการเก็บตัวไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2563