ส.บอล ตั้ง การ์เลส โรมาโกซา นั่ง ผอ.ฝ่ายเทคนิค
  • 12 June 2019
  • 118
  • 0
สมาคมฟุตบอล ตั้ง ผอ.ฝ่ายเทคนิค ชาวสเปน ขับเคลื่อนทีมชาติไทยด้วยปรัชญาเดียวกันทุกรุ่น  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ทำการแต่งตั้ง การ์เลส โรมาโกซา ชาวสเปน ทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค เรียบร้อยแล้ว เพื่อทำทำหน้าที่ลงรายละเอียดในส่วนของการวา
อ่านต่อ