ส.บอล ตั้ง 15 กก. พัฒนาและบริหารฟุตบอลทีมชาติ
  • 12 มิถุนายน 2019
  • 133
  • 0
ตั้ง วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลทีมชาติไทย พร้อมทีมงานจาก 6 ฝ่าย ตามแผนแม่บท 20 ปี  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลทีมชาติไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการแข่ง
อ่านต่อ