คนค้นฅน เนวิน ชิดชอบ ลมหายใจแห่งบุรีรัมย์
  • 8 March 2019
  • 442
  • 0
กว่าสิบปีหลังยุติบทบาททางการเมืองของชายที่ชื่อ เนวิน ชิดชอบ หันหน้ามุ่งตอบโจทย์ชีวิต ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนบ้านแปลงเมืองบุรีรัมย์ ที่ในอดีตเป็นแค่เมืองผ่าน ให้กลายเป็นบุรีรัมย์โมเดล 1 ในสถานที่ติดอันดับโลกที่ครั้งหนึ่งต้องมาเยือน     ด้ว
อ่านต่อ