ศิษย์เก่ากรมชลประทานชวนวิ่งทีเขื่อนแม่กลอง
  • 25 November 2020
  • 267
  • 0
สัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน  พร้อมด้วย นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบริหารเลขาสมาคมศิษย์เก่าวิศกรรมกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนาย วรวิทย์ บุณยเนตร ผุ้อำน
อ่านต่อ