สมาคมฯ แต่งตั้ง พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน ทำหน้าที่โฆษกสมาคมฯ
  • 21 ธันวาคม 2018
  • 140
  • 0
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่งตั้ง พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน เข้ารับตำแหน่งโฆษกสมาคมฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ด้วย กิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่สนใจของประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้การป
อ่านต่อ