ส.บอล ตั้ง บิ๊กเบียร์-บิ๊กหยิม ร่วมสภากรรมการคนใหม่
  • 25 February 2019
  • 976
  • 0
ปธ.ลำปาง เอฟซี และ เอ็มโอเอฟ ศุลกากรฯ ถูกแต่งตั้งนั่งสภากรรมการแทนผู้ลาออก การประชุมสภากรรมการปี 2562 ครั้งที่ 2 สมยศนำหารืออัพเดทฟุตบอลไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม Come Together ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ