Changsuek Original EP 4 Part2
  • 29 March 2019
  • 182
  • 0
ก้อง ห้วยไร่ ฟุตบอลกลางนาคืออะไร? Changsuek Original EP 4 Part2  ทำไมต้องเตะกลางทุ่งนา? ทำไมต้องไม่ใส่รองเท้า? เพราะอะไรมิตรภาพถึงสำคัญกว่าชัยชนะ? มารู้จักฟุตบอลกลางนา ที่จะบอกทุกคนว่า ความสุขของการเล่นฟุตบอลจริงๆคืออะไร
อ่านต่อ